Aktuality BOZP a PO

02.11.2015 E-learning jako způsob školení řidičů-referentů je dle rozhodnutí soudu v souladu se zákonem

V současné době se množí dotazy, jestli je školení řidičů-referentů formou e-learningu dle právních předpisů dostatečné. Jako argument proti uznatelnosti tohoto školení zaznívá, že v případě pracovního úrazu nebo smrti zaměstnance v souvislosti s řízením osobního vozidla je zaměstnavatel odpovědný za danou situaci (dostatečně neprovedl školení) a pojišťovna buď úraz neodškodní vůbec, nebo jen z části.

15.10.2015 Více zaměstnavatelů na jednom pracovišti

Pokud na společném pracovišti působí dva a více zaměstnavatelů, měli by být vzájemně informováni o možných nebezpečích, která vyplývají z jejich činnosti a můžou ohrozit jejich zaměstnance.

15.09.2015 Vyplácení náhrad za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu

Pracovní úraz nebo dokonce smrt zaměstnance je vždy nepříjemnou situací v každé společnosti

14.08.2015 Poskytování ochranných nápojů, ztráta tekutin a klimatizované pracoviště.

Z důvodu nekončícího teplého počasí a častých dotazů ohledně pracovních podmínek v takto teplém počasí Vám přinášíme informaci o poskytování ochranných nápojů a zátěží teplem.

13.07.2015 Instalace tepelných zařízení – požární bezpečnost tepelných zařízení

Mnoho domácností a společností využívá k vytápění tepelná zařízení, která nejenže dokáží mnohdy ušetřit za stále rostoucí ceny energií, ale také slouží i jako designérský prvek do domácností, vstupních hal apod.

12.06.2015 Určení vnějších vlivů

Určení vnějších vlivů Co jsou vnější vlivy (dále jen VV)?

13.05.2015 Osobní ochranné pracovní prostředky

Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a nástupu do společnosti by měl každý zaměstnanec kromě absolvování nezbytných školení a lékařských prohlídek také v případě potřeby „nafasovat“ osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).

14.04.2015 Úrazy osob/zaměstnanců na pracovišti jiného zaměstnavatele

Ne všichni zaměstnanci mají to štěstí (nebo smůlu???), že veškerý svůj pracovní čas tráví v objektu nebo na pracovištích svého zaměstnavatele. Je spousta zaměstnanců, osob na dohody nebo osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ), které se pohybují na pracovištích jiného zaměstnavatele, ať už jako obchodníci, řemeslníci, revizní technici apod.

16.03.2015 Kontroly regálů a žebříků

Většina zaměstnavatelů si již uvědomuje problematiku provádění revizí a kontrol spotřebičů, el. ručního nářadí, tlakových nádob, plynových zařízení, hasicích přístrojů, hydrantů apod., ale stále se nějak pozapomíná na pravidelné kontroly regálů a žebříků, přestože se tyto prostředky vyskytují téměř ve všech společnostech – ať už v menším nebo větším množství.

17.02.2015 Rizika v administrativě

Stále více a více lidí pracuje v administrativní sféře a vůbec si neuvědomuje, že i jim hrozí riziko vzniku úrazu nebo nemoci z povolání. Samozřejmě, že rizik je podstatně méně než ve výrobním sektoru, ale přesto se s nimi můžeme setkat i v obyčejné kanceláři a v žádném případě je nesmíme podcenit. A co to vůbec riziko je?

<< < 12 13 14 15 16 > >>

Celkem záznamů: 156, stránek: 16

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.05.2021

Rozměry pracovní roviny, pracovního místa a požadavky na ovladače

Každý zaměstnanec se cítí na pracovišti lépe, pokud mu zaměstnavatel k tomu vytvoří vhodné pracovní podmínky – a tím zároveň zajistí jeho lepší bezpečnost a ochranu zdraví při ...