Lékárnička na pracovišti

Lékárnička na pracovišti

V rámci našich pravidelných kontrol zaměřených na bezpečnost práce (bezpečnost o ochrana zdraví při práci) a požární ochranu (BOZP a PO) je jedním z bodů kontroly i přítomnost, vybavení a doba expirace lékárniček. Spousta zaměstnavatelů se nás také ptá, jaký má být obsah lékárničky. Pojďme si tedy připomenout povinnosti zaměstnavatele s ohledem na povinnost mít na pracovišti lékárničku, mít ji vybavenou a vhodně označenou.

Častým dotazem je, zda opravdu musí být na pracovišti lékárnička – ano, musí. Navíc nám to přikazuje hned několik právních předpisů. Prvním z nich je zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Ten konkrétně říká, že zaměstnavatel musí zajistit, aby pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí uvádí, že prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny značkami.

A nesmíme zapomenout ani na zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.  A ještě jedna informace ze zákoníku práce – pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zase nařizuje, že osoba provozující holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby, solárium a činnost, při níž je porušována integrita kůže, je povinna zabezpečit lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru poskytované služby.

Z výše uvedených právních předpisů vyplývá hned několik věcí:

  1.        Lékárnička musí být na pracovišti – a je jedno, zda se jedná o 2 zaměstnance nebo firmu o 1000 zaměstnancích. Lékárničku pak musí mít i kadeřník, pedikérka atd.
  2.        Lékárnička musí být vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci. Často se nás v rámci kontrol BOZP a PO ptáte, jaký má být obsah lékárničky. Obsah lékárničky na pracovišti není přesně stanoven jako např. auto/motolékárnička, ale zaměstnavatelé by měli kontaktovat svého poskytovatele pracovnělékařských služeb a v rámci poradenství/dohledu s ním obsah lékárničky specifikovat. Smluvní lékař by měl znát pracoviště a tomu uzpůsobit obsah lékárničky. Např. v pekárně by nedílnou součástí lékárničky měl být sprej na popáleniny, tam, kde se používají chemické látky zase neutralizační roztoky, ve výrobních provozech náplasti, dezinfekce, obvazy. V kanceláři zase nezapomeňte na kapky do očí.
  3.        Lékárnička musí být označena – bílý kříž v zeleném poli. Pokud je lékárnička např. na recepci, za dveřmi, ve skříni, v šuplíku apod., je dobré umístit značení i na dveře, skříň, šuplík....

Dříve bývaly lékárničky označeny červeným křížem – ovšem podle NV č. 375/2017 Sb. se již používá právě označení bílým křížem v zeleném poli.

Co se týká počtu lékárniček – přesný počet na rozlohu společnosti, na počet pracovníků apod. není dán. Je pouze řečeno, že „pracoviště musí být vybaveno“. Pracovištěm je myšleno místo, kde zaměstnanec plní podle pokynů zaměstnavatele své pracovní úkoly.

Pokud máme tedy malou administrativní firmu, bude stačit lékárnička jen jedna. V případě několikapatrové budovy by měla být alespoň jedna lékárnička na patro, ve výrobních provozech pak 1 lékárnička na 1 halu. Ovšem vždy záleží na typu pracovišť, velikosti pracoviště, rizikovosti, úrazovosti apod.

Ovšem POZOR! Pracoviště nemusí být vždy jen vnitřní prostor – např. s ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců musí zaměstnavatel zajistit, aby zaměstnanci vykonávající práce s řetězovou pilou, křovinořezem nebo ručním nářadím s ostřím byli vybaveni prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby. Proto nezapomeňte i zaměstnance „v terénu“, je-li to účelné, vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, neboť povinnost zajistit BOZP se týká všech zaměstnanců a pracovišť.

Závěrem: Pravidelně kontrolujte dobu expirace léků a léčiv! Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny a zajistěte nákup nového. Ideální je stanovit osobu odpovědnou za lékárničku. Tato osoba bude náplň a expiraci hlídat a bude odpovědná za její aktuálnost.

Také nezapomeňte všechny zaměstnance v rámci seznámení s pracovištěm upozornit na umístění lékárničky – nikdy nikdo neví, kdy ji bude potřebovat.

 

Obrázek 1 – Označení lékárničky

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.09.2020

Návod k použití v českém jazyce

Nedávno jsme si ve firmě koupili novou varnou konvici. Samozřejmě to není nic neobvyklého, ale po vybalení nás čekalo překvapení – návod k použití byl napsán všemi možnými jazyky, ...