Outsourcing

  • Bezpečnosť práce

  • Životné prostredie

  • Ochrana pred požiarmi

  • Revízie tech. zariadení

Sme jedna z najväčších firiem v odbore

1700+

aktívnych
klientov

Text pro 1700 aktívnych klientov.

Details
330 tis.

špeciálných
poistenie

Text pro 330 tis. špeciálných poistenie.

Details
90+

kmeňových
pracovníkov

Text pro 90+ kmeňových pracovníkov.

Details

OBSLUHUJEME 7000 PRACOVÍSK KLIENTOV v ČR a SR

Text pro ČR a SR.

Details
ISO

ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001

E-learning
a ďalšie E-služby

Text pro E-learning.

Details
Bezpečnost práce Civop slider_administrativa.png Bezpečnost práce Civop slider_doprava.png Bezpečnost práce Civop slider_lekarstvi.png Bezpečnost práce Civop slider_obchodni_retezce.png Bezpečnost práce Civop slider_stavebnictvi.png Bezpečnost práce Civop slider_telekomunikace.png Bezpečnost práce Civop slider_vyroba.png
prouzek_na_obrazek

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súhrn opatrení stanovených legislatívou a zamestnávateľom, ktorá má predchádzať ohrozeniu alebo poškodeniu ľudského zdravia v pracovnom procese a chrániť firemný majetok.

Podrobnosti

Bezpečnosť
práce

Ochrana pred požiarmi (PO) je súhrn opatrení stanovených legislatívou a zamestnávateľom, ktorá ma predchádzať ohrozeniu alebo poškodeniu ľudského zdravia v pracovnom procese a chrániť firemný majetok.

Podrobnosti

Ochrana pred
požiarmi

Ochrana Životného prostredia (ŽP) je súhrn opatrení stanovených legislatívou a zamestnávateľom, ktorá má predchádzať znečisteniu či poškodeniu životného prostredia a celkovej ochrane a zodpovednému prístupu vo využívaní prírodných zdrojov.

Podrobnosti

Životné
prostredie

V rámci komplexného systému BOZP a OPP CIVOP Systém® pre Vás zaistíme odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení podľa Vašich požiadaviek.

Podrobnosti

Revízie a kontroly
technických zariadení

Výkon činností koordinátora BOZP na stavenisku pri príprave i realizácii stavby vychádza z legislatívnych podmienok.

Podrobnosti

Koordinátor
BOZP

Jednou z najvýznamnejších súčastí poskytovania služieb BOZP a OPP spoločností CIVOP s.r.o. je škála uskutočňovaných školení, od špeciálnych seminárov a prezentácii pre špeciálne profesie; cez vstupné i periodické školenia BOZP, OPP a ŽP, ktoré sú stanovené právnymi predpismi.

Podrobnosti

Školenia

V rámci komplexného systému BOZP a OPP CIVOP Systém® pre Vás zaistíme odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení podľa Vašich požiadaviek.

Podrobnosti

Pracovná zdravotná služba

E-learning

Školenia bezpečnosti
práce, požiarnej ochrany
a vodičov referentov.

Zistite stav BOZP a OPP u Vás vo firme

On-line test BOZP a OPP