Školenia

Jednou z najvýznamnejších súčastí poskytovania služieb BOZP a OPP spoločností CIVOP s.r.o. je škála uskutočňovaných školení, od špeciálnych seminárov a prezentácii pre špeciálne profesie; cez vstupné i periodické školenia BOZP, OPP a ŽP, ktoré sú stanovené právnymi predpismi.

V rámci služieb BOZP, OPP a ŽP uskutočňujeme vlastnými lektormi tieto školenia:

 • Školenie vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP a OPP
 • Školenie zamestnancov z oblasti BOZP a OPP
 • Školenie vodičov referentských vozidiel
 • Odborná príprava protipožiarnych hliadok
 • Školenie ohlasovne požiarov
 • Školenie práce vo výškach
 • Školenie práce na stavbe
 • Školenie práce nakladanie s chemickými látkami
 • Školenie obsluhy plynových zariadeniami
 • Vzdelávanie zamestnancov v oblastiach PZH a havarijní pripravenosti
 • Školenie zodpovedných pracovníkov zo zákona o odpadoch a nakladania s odpady

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požiarnej ochrany
Pražská 11, 811 01 Bratislava

a

Tel: + 421 903 470 274
E-mail: civop@civop.sk