Koordinátor BOZP

Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby vychází z podmínek zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů.    

Tato oblast vyplývá z legislativních požadavků zákona pro každou společnost či OSVČ z pohledu investora stavby, pokud se plánuje náročnější stavba/přestavba než je rodinný domek s jedním patrem, a počítá se přitom s více zhotoviteli (tedy například jedni řemeslníci budou stavět základy, pak se přidají zedníci, klempíři atd.), budou služby koordinátora BOZP potřebné. (Pokud zadavatel tak neučiní, může mu být udělena pokuta do výše 1 000 000 Kč).   

CIVOP s.r.o. Vám zajistí komplexní outsourcing služeb = kompletní organizační, odbornou a právní zodpovědnost, pro největší, ale i malé společnosti prostřednictvím svého know-how, který tvoří:    

 • Velký tým - více než 100 kmenových pracovníků s regionální působností v ČR a SR = znalost lokalit a kontrol dozorových úředníků
 • Projektové řízení - vyčlenění projektového specialisty BOZP a PO se zkušenostmi řízení týmu pro velké zákazníky s moderní aplikací na řízení dodávky služby zákazníkovi
 • Hot-line - bezplatná poradenská linka 24 hodin/ 7 dní v týdnu, poradenství ohledně pracovních úrazů, požárů a kontrol dozorových úředníků
 • Kvalitní software = manažerský informační systém – evidence dokumentace, závad ze zpráv, školení, PLS a revizí s možností vyhodnocení v grafech a následným exportem, možnost modulového řešení dalších oblastí
 • Elektronické zprávy z kontroly - identifikace nedostatků, odpovědných osob, právních předpisů a návrhu řešení včetně fotografií zjištěných závad a nedostatků
 • Elektronická kniha úrazů s aplikací v mobilu - moderní možnost evidence úrazů, upozornění včetně tisků záznamů z úrazů
 • E-learning - online školení vedoucích i zaměstnanců z PO (BOZP), ŽP, chemické látky, výšky, řidiči, 1. pomoc, prázdné moduly
 • Systém řízení kvality služeb - ISO 9001/14001/45001 pro oblast ČR i SR. Zajišťování či pomoc při řešení služeb revizí elektro, plyn, tlak, zdvih, spalinové cesty a věcné prostředky požární ochrany (PHP, PHY, KLAPKY, UCPÁVKY, UZÁVĚRY), Kontroly regálů žebříků a schůdků

Součástí problematiky koordinátora BOZP jsou především:

Zpracování plánu BOZP:

Obsah plánu BOZP dle NV 591/2006 Sb.

 • Doporučovat řešení, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací.
 • Zapracovat do plánu BOZP údaje, informace a technologické postupy v podrobnostech odpovídajícím potřebám, které souvisejí s plánem BOZP.
 • Formulovat základní požadavky na zajištění BOZP.
 • Detailní popis prováděných prací na pracovišti.
 • Soupis pracovních profesí, které realizují jednotlivé práce.
 • Specifikace činností prováděných dodavateli a subdodavateli.
 • Specifikace odpovědností a postupů.
 • Zapracování připomínek k návrhu plánu BOZP ze strany klienta.
 • Zpracovat a předat přehled souvisejících právních předpisů.
 • Pravidelně aktualizuje Plán BOZP.

Pravidelná činnost koordinátora na staveništi

 • Prohlídky stavby a návrhy termínů kontrolních dnů.
 • Koordinaci spolupráce osob pověřených přijímáním opatření BOZP.
 • Dohlížet a hlídat stanovování času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací.
 • Sledování provádění prací s ohledem na BOZP.
 • Kontrola zabezpečení obvodu staveniště.
 • Sledování dodržování plánu BOZP.
 • Zpracování zpráv o zjištěných nedostatcích – reporting.
 • Školení dodavatelských firem v rámci seznámení s pracovištěm BOZP a PO.
 • Upozorňuje na zjištěné nedostatky, oznamuje je zhotoviteli stavby.
 • Sledovat odstranění zjištěných nedostatků.
 • Koordinuje spolupráci zhotovitelů.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...