Revize a kontroly technických zařízení

V rámci komplexního systému CIVOP Systém® Revizí pro Vás zajistíme revize a kontroly technických zařízení dle zákonných požadavků. Systém znamená převzetí správy revizí s kompletní odbornou, organizační a právní zodpovědností.

Systém revizí

Systém je možno postavit na míru dle Vašich potřeb z následujících částí, které je možné dodat jako samostatnou službu nebo jako kompletní zajištění:

 1. Vytvoření seznamu zařízení podléhajících revizi ve formě databáze (typ zařízení, termín revize, závady, optický archiv protokolů atd.) včetně její správy (sledování termínů atd.)
 2. Zajištění a organizace revizí u všech zařízení
 3. Zajištění odstranění zjištěných závad (opravy zařízení atd.)
 4. Zhotovení klientského Webu, kde najdete všechny aktuální informace (dtb. revizí, termínů, archiv protokolů, zjištěné závady a status jejich řešení atd.)

V oblasti revizí technických zařízení provádíme zejména:

Kontroly VPPO, PBZ

 • kontrola hasicích přístrojů
 • kontrola hydrantů
 • kontrola suchovodu
 • kontrola požárních uzávěrů
 • kontrola požárních klapek
 • kontrola požárních ucpávek

Revize elektrických zařízení

 • revize elektroinstalace
 • revize osvětlení
 • revize hromosvodů
 • revize elektrických spotřebičů
 • revize ručního elektrického nářadí
 • revize strojů
 • revize trafostanice

Revize plynových zařízení

 • revize plynovodů
 • revize kotlů
 • odborné prohlídky kotelen
 • kontrola detektorů úniku plynu
 • servisní prohlídky kotlů

Revize zdvihacích zařízení

 • inspekční prohlídky a revize jeřábů a dalších zdvihacích zařízení 

Revize komínů

 • kontrola a čištění spalinových cest
 • revize spalinových cest

Revize tlakových nádob stabilních

 • provozní revize tlakových nádob
 • vnitřní revize tlakových nádob
 • zkouška těsnosti tlakových nádob
 • tlaková zkouška tlakových nádob

Kontroly EPS, EZS

 • kontrola provozuschopnosti a funkční zkouška EPS
 • kontrola provozuschopnosti EZS

Kontroly dle BOZP

 • kontroly regálů
 • kontroly žebříků
 • kontroly schůdků

Další související služby

 • dodávka a montáž hasicích přístrojů
 • oprava závad zjištěných při revizi
 • zpracování dokumentace pro provoz technických zařízení dle platné legislativyNaše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.01.2021

Není papír jako papír a plast jako plast

S oblastí BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) na pracovišti souvisí i oblast třídění odpadů. Většina odpovědných zaměstnanců firem dnes ví, že je nutné třídit odpad. M...