Zkoušky odborné způsobilosti

Společnost CIVOP s.r.o. je akreditovaným pracovištěm pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob podle zákona č. 309/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů a pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Cílem zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů je prověřit znalosti a dovednosti uchazeče, které odborník, pracující jako zaměstnanec, nebo jako osoba poskytující služby v oboru BOZP, musí mít.

Kromě již uvedeného zajišťuje CIVOP s.r.o. obsah a způsob zkoušek z odborné způsobilosti opakovaných po 5 letech, zajišťuje jejich organizaci, průběh, hodnocení a podmínky pro opravu těchto zkoušek, včetně náležitostí souvisejících s doklady o úspěšném vykonání zkoušek.

Data zkoušek jsou vyhlašována na celý rok dopředu, kromě letních měsíců (července a srpna) a to na první čtvrtek v měsíci kromě dní, na které připadne státní, nebo jiný svátek.

PLÁNOVANÁ DATA ZKOUŠEK PRO ROK 2020

Zrušeno

6.2.

5.3.

2.4.

7.5.

4.6.

3.9.

zrušeno

1.10.

zrušeno

5.11.

zrušeno

3.12.

zrušeno

 


V případě zájmu o realizaci zkoušky, nebo získání doplňujících informací neváhejte kontaktovat zástupce personálního oddělení společnosti CIVOP s.r.o.:

Kateřinu Dvořáčkovou na telefonních číslech 420 222 119 999, 420 739 527 768
nebo e-mailem: personalni@civop.cz

Přihlašování uchazečů telefonicky, e-mailem, či poštou na adresu CIVOP s.r.o.

Formuláře ke stažení

Cena za zkoušku pro jednoho uchazeče činí: 7 139,- Kč (cena je uvedena včetně 21% DPH )

 

Jmenný seznam Odborně způsobilých osob je k dispozici na vyžádání na firmě CIVOP s. r. o.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.09.2020

Návod k použití v českém jazyce

Nedávno jsme si ve firmě koupili novou varnou konvici. Samozřejmě to není nic neobvyklého, ale po vybalení nás čekalo překvapení – návod k použití byl napsán všemi možnými jazyky, ...