Životní prostředí (ŽP)


Ochrana Životního prostředí
(ŽP) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet znečištění či poškození životního prostředí a celkově ochraně a odpovědnému přístupu k využívání přírodních zdrojů.

Tato oblast vyplývá ze zákona pro každou společnost či OSVČ. CIVOP s.r.o. Vám zajistí komplexní outsourcing služeb, který znamená kompletní organizační, odbornou a právní zodpovědnost:

Součástí služeb ŽP je především:

 • Nakládání s chemickými látkami a prostředky (směsmi)
 • Ochrana ovzduší
 • Ochrana vody a půdy
 • Prevence závažných havárií
 • Produkce a nakládání s odpady a obaly (IRZ, ISPOP, EKOKOM, MŽP)
 • Integrovaného povolení (ISPOP)
 • Ochrana před výbuchem
 • Enviroment management systém
 • Kontrolní činnost s vedením systému – metodiky řízení ve všech sledovaných oblastech
 • Vyřízení potřebných souhlasů na příslušných orgánech veřejné správy
 • Sledování platnosti vydaných rozhodnutí a dodržování podmínek v nich stanovených
 • Pravidelná kontrolní činnost dle domluvených termínů
 • Aktualizace měsíční evidence všech sledovaných faktorů
 • Provádění školení pracovníků, nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
 • Provádění školení odpovědných zaměstnanců dle potřeb jednotlivých oblastí osobami odborně způsobilými
 • Asistence při kontrolách orgánů státního dozoru
 • CIVOP Kontakt – bezplatná poradenská linka 24 hodin/ 7 dní v týdnu

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.05.2021

Rozměry pracovní roviny, pracovního místa a požadavky na ovladače

Každý zaměstnanec se cítí na pracovišti lépe, pokud mu zaměstnavatel k tomu vytvoří vhodné pracovní podmínky – a tím zároveň zajistí jeho lepší bezpečnost a ochranu zdraví při ...