CIVOP SYSTEM®

SLUŽBY BOZP, PO, ŽP a REVIZÍ TECH. ZAŘÍZENÍ JSOU POSKYTOVÁNY VE FORMĚ STANDARDIZOVANÉHO SYSTÉMU CIVOP SYSTEM®   

CIVOP System® je komplexní a permanentně odborně rozvíjený systém outsourcingu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), životního prostředí (ŽP) a revizí technických zařízení, jehož základem je:   

  • standardizovaná dokumentace v písemné podobě (šanon CIVOP) a nebo elektronické (informační systém BOZP)   
  • standardizované procesy a postupy efektivního zajištění všech oblastí   
  • komplexní systém SW aplikací - manažerský informační systém, e-learning, SW nástroje pro projektové řízení klienta, SW pro plánování aktivit a služeb, SW pro tvorbu zpráv z kontrol, vše on - line přístupné pro klienta   

CIVOP System® umožňuje především efektivně dodávat služby:    

  • Kompletní převzetí odborné, organizační a právní zodpovědnosti za dané oblasti   
  • Maximální garance souladu stavu BOZP, PO, ŽP a revizí na pracovišti klienta s legislativou   
  • Maximální úspora času zaměstnanců klienta při nezbytné součinnosti   
  • Minimalizace nákladů klienta   
  • Efektivní a úspěšné řešení kontrol státního dozoru - CIVOP System® je více než 20 let dobře znám    

Komplexní systém je maximálně variabilní a lze jej „ušít na míru“ každé společnosti bez ohledu na počet jejích zaměstnanců či pracovišť. Základní varianty:   

CIVOP SYSTEM®    

BASIC   

MEDIUM   

SPECIAL   

Nejjednodušší varianta komplexního systému je určena výhradně malým firmám s maximálním počtem 15 zaměstnanců a převážně s jedním pracovištěm   

Nejrozšířenější variantu komplexního nejčastěji využívají společnosti s počtem zaměstnanců mezi 16 až 200, kteří pracují na jednom i více pracovištích.   

Nejobsažnější varianta systému BOZP, PO, ŽP  a revizí je zaměřena na korporace s velkým počtem zaměstnanců (cca 300 až 2000) a sítí provozoven po celé ČR a SR.   

Civop System

Zavedení systému    

  • Během období zavádění systému je proveden podrobný audit, jsou identifikovány základní nedostatky, zmapována situace v oblasti BOZP, PO, ŽP a revizí. Dále je zpracována veškerá potřebná základní dokumentace a provedeny všechny nutné kroky k odstranění zjištěných nedostatků. Délka tohoto období zcela záleží na oblasti podnikání a velikosti klienta/počtu pracovišť. více než 20 let dobře znám    

Poskytování následných služeb    

  • Po zavedení systému pokračuje ve druhé etapě poskytování následných služeb BOZP, PO, ŽP a revizí. Během této etapy jsou průběžně prováděny veškeré činnosti, které zajišťují fungování oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí a revizí technických zařízení na evropské úrovni tj. zejména periodické preventivní kontroly, odstraňování nedostatků a plnění stanovených cílů zákazníka, aktualizace dle změn v legislativě, poradenství, organizace školení a revizí atd.     

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.10.2021

Regály – základní povinnosti z hlediska BOZP

Regály – základní povinnosti z hlediska BOZP

Nějaký regál už asi každý z nás viděl. Jedná se o vícepodlažní zařízení pro uložení zásob (materiálu), umožňující jejich odebírání z kteréhokoliv podlaží. Regály mohou b...

01.10.2021

Přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky

Přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí dle právních předpisů dodržovat ve všech společnostech, počínaje těmi nejmenšími administrativami a konče těmi největšími vý...