CIVOP SYSTEM®

SLUŽBY BOZP, PO, ŽP a REVIZÍ TECH. ZAŘÍZENÍ JSOU POSKYTOVÁNY VE FORMĚ STANDARDIZOVANÉHO SYSTÉMU CIVOP SYSTEM®   

CIVOP System® je komplexní a permanentně odborně rozvíjený systém outsourcingu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), životního prostředí (ŽP) a revizí technických zařízení, jehož základem je:   

  • standardizovaná dokumentace v písemné podobě (šanon CIVOP) a nebo elektronické (informační systém BOZP)
  • standardizované procesy a postupy efektivního zajištění všech oblastí
  • komplexní systém SW aplikací - manažerský informační systém, e-learning, SW nástroje pro projektové řízení klienta, SW pro plánování aktivit a služeb, SW pro tvorbu zpráv z kontrol, vše on - line přístupné pro klienta

CIVOP System® umožňuje především efektivně dodávat služby:

  • Kompletní převzetí odborné, organizační a právní zodpovědnosti za dané oblasti
  • Maximální garance souladu stavu BOZP, PO, ŽP a revizí na pracovišti klienta s legislativou
  • Maximální úspora času zaměstnanců klienta při nezbytné součinnosti
  • Minimalizace nákladů klienta
  • Efektivní a úspěšné řešení kontrol státního dozoru - CIVOP System® je více než 30 let dobře znám 

Komplexní systém je maximálně variabilní a lze jej „ušít na míru“ každé společnosti bez ohledu na počet jejích zaměstnanců či pracovišť. Základní varianty:

CIVOP SYSTEM®

BASIC

MEDIUM

SPECIAL

Nejjednodušší varianta komplexního systému je určena výhradně malým firmám s maximálním počtem 15 zaměstnanců a převážně s jedním pracovištěm

Nejrozšířenější variantu komplexního nejčastěji využívají společnosti s počtem zaměstnanců mezi 16 až 200, kteří pracují na jednom i více pracovištích.

Nejobsažnější varianta systému BOZP, PO, ŽP  a revizí je zaměřena na korporace s velkým počtem zaměstnanců (cca 300 až 2000) a sítí provozoven po celé ČR a SR.

Civop System

Zavedení systému

  • Během období zavádění systému je proveden podrobný audit, jsou identifikovány základní nedostatky, zmapována situace v oblasti BOZP, PO, ŽP a revizí. Dále je zpracována veškerá potřebná základní dokumentace a provedeny všechny nutné kroky k odstranění zjištěných nedostatků. Délka tohoto období zcela záleží na oblasti podnikání a velikosti klienta/počtu pracovišť.

Poskytování následných služeb

  • Po zavedení systému pokračuje ve druhé etapě poskytování následných služeb BOZP, PO, ŽP a revizí. Během této etapy jsou průběžně prováděny veškeré činnosti, které zajišťují fungování oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí a revizí technických zařízení na evropské úrovni tj. zejména periodické preventivní kontroly, odstraňování nedostatků a plnění stanovených cílů zákazníka, aktualizace dle změn v legislativě, poradenství, organizace školení a revizí atd. 

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.04.2024

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Velká část občanů se již pravděpodobně setkala s pojmem suchovod. Jedná se o požární potrubí, které není trvale napojeno na vodovodní síť. V nejčastějších případech je součás...

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpe...