CIVOP SYSTEM®

SLUŽBY BOZP, PO, ŽP a REVIZÍ TECH. ZAŘÍZENÍ JSOU POSKYTOVÁNY VE FORMĚ STANDARDIZOVANÉHO SYSTÉMU CIVOP SYSTEM®

CIVOP System® je komplexní a permanentně odborně rozvíjený systém outsourcingu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), životního prostředí (ŽP) a revizí technických zařízení, jehož základem je:

  • standardizovaná dokumentace
  • standardizované procesy a postupy efektivního zajištění všech oblastí
  • komplexní systém SW aplikací (e-learning, SW nástroje pro tvorbu a správu veškerých  výstupů z kontrol atd., dále manažerské SW aplikace pro kontrolu a řízení daných oblastí) vše on - line přístupné pro klienta

CIVOP System® umožňuje především efektivně dodávat služby:

  • Kompletní převzetí odborné, organizační a právní zodpovědnosti za dané oblasti
  • Maximální garance souladu stavu BOZP, PO, ŽP  a revizí na pracovišti klienta s legislativou
  • Maximální úspora času zaměstnanců klienta při nezbytné součinnosti
  • Minimalizace nákladů klienta
  • Efektivní a úspěšné řešení kontrol státního dozoru (CIVOP System® je za více než 20 let dobře znám)


Komplexní systém je maximálně variabilní a lze jej „ušít na míru“ každé společnosti bez ohledu na počet jejích zaměstnanců či pracovišť. Základní varianty:

CIVOP SYSTEM®

BASIC

MEDIUM

SPECIAL

Nejjednodušší varianta komplexního systému je určena výhradně malým firmám s maximálním počtem 15 zaměstnanců a převážně s jedním pracovištěm

Nejrozšířenější variantu komplexního nejčastěji využívají společnosti s počtem zaměstnanců mezi 16 až 200, kteří pracují na jednom i více pracovištích.

Nejobsažnější varianta systému BOZP, PO, ŽP  a revizí je zaměřena na korporace s velkým počtem zaměstnanců (cca 300 až 2000) a sítí provozoven po celé ČR a SR.


Realizace komplexního systému CIVOP System® probíhá ve dvou etapách.

Civop System


1. Zavedení systému


Během období zavádění systému je provedena základní podrobná kontrola pracovišť klienta, jsou identifikovány základní nedostatky, zmapována situace v oblasti BOZP, PO, ŽP  a revizí. Dále je zpracována veškerá potřebná základní dokumentace a provedeny všechny nutné kroky k odstranění zjištěných nedostatků. Délka tohoto období zcela záleží na oblasti podnikání a velikosti klienta (počtu pracovišť).

2. Poskytování následných služeb

Po zavedení systému pokračuje ve druhé etapě poskytování následných služeb BOZP, PO, ŽP  a revizí. Během této etapy jsou průběžně prováděny veškeré činnosti, které zajišťují fungování oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí a revizí technických zařízení na evropské úrovni tj. zejména periodické preventivní kontroly, odstraňování nedostatků, aktualizace dle změn v legislativě, poradenství, organizace školení a revizí atd.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.05.2021

Rozměry pracovní roviny, pracovního místa a požadavky na ovladače

Každý zaměstnanec se cítí na pracovišti lépe, pokud mu zaměstnavatel k tomu vytvoří vhodné pracovní podmínky – a tím zároveň zajistí jeho lepší bezpečnost a ochranu zdraví při ...