Školení

Jednou z nejvýznamnějších součástí poskytováných služeb BOZP, PO, ŽP a revizí  jsou školení a to od školení stanovených právními předpisy přes rozvojové; od standardních školících modulů až po kursy na míru klientovi.

V rámci služeb BOZP, PO a OŽP provádíme vlastními lektory tyto školení:

 • Školení vedoucích zaměstnanců z oblasti BOZP a PO
 • Školení zaměstnanců z oblasti BOZP a PO
 • Školení řidičů referentských vozidel
 • Odborná příprava požárních hlídek
 • Školení ohlašovny požáru
 • Školení práce ve výškách
 • Školení VZV základní i opakované
 • Školení vazačů břemen základní i opakované
 • Školení jeřábníků základní i opakované
 • Školení práce na stavbě
 • Školení práce nakládání s chemickými látkami
 • Školení práce s motorovou pilou – příčné řezy
 • Školení obsluhy křovinořezu
 • Školení obsluhy plynových zařízení
 • Školení první pomoci
 • Vzdělávání zaměstnanců v oblastech PZH a havarijní připravenosti
 • Vzdělávání zaměstnanců v oblasti integrated management systém (IMS, EMS, OHSAS)
 • Školení odpovědných pracovníků ze zákona o odpadech a nakládání s odpady
 • Školení odpovědných zaměstnanců pro oblast zpětného odběru výrobků

Školení e-learningu probíhá prostřednictvím školicího software po internetu. Každý účastník se po zapsání jména a hesla dostane do systému, v němž musí absolvovat všechny kapitoly, odpovědět správně na kontrolní otázky a nakonec úspěšně absolvovat písemný test. Po složení testu je nutné ještě podepsat prezenční listinu.

 • Školení vedoucích zaměstnanců z oblasti BOZP a PO varianta ČJ/ANJ
 • Školení zaměstnanců z oblasti BOZP a PO varianta ČJ/ANJ
 • Školení řidičů referentů varianta ČJ/ANJ
 • Školení první pomoci varianta ČJ/ANJ

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.01.2021

Není papír jako papír a plast jako plast

S oblastí BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) na pracovišti souvisí i oblast třídění odpadů. Většina odpovědných zaměstnanců firem dnes ví, že je nutné třídit odpad. M...