Školení

Jednou z nejvýznamnějších součástí poskytovaných služeb BOZP, PO, ŽP a revizí jsou školení , které stanovují právní předpisy až přes rozvojové; od standardních školících modulů až po kursy na míru klientovi.   

CIVOP s.r.o. Vám zajistí komplexní outsourcing služeb = kompletní organizační, odbornou a právní zodpovědnost, pro největší, ale i malé společnosti prostřednictvím svého know-how, který tvoří:    

  • Velký tým - více než 100 kmenových pracovníků s regionální působností v ČR a SR = znalost lokalit a kontrol dozorových úředníků
  • Projektové řízení - vyčlenění projektového specialisty BOZP a PO se zkušenostmi řízení týmu pro velké zákazníky s moderní aplikací na řízení dodávky služby zákazníkovi
  • Hot-line - bezplatná poradenská linka 24 hodin/ 7 dní v týdnu, poradenství ohledně pracovních úrazů, požárů a kontrol dozorových úředníků
  • Kvalitní software = manažerský informační systém – evidence dokumentace, závad ze zpráv, školení, PLS a revizí s možností vyhodnocení v grafech a následným exportem, možnost modulového řešení dalších oblastí
  • Elektronické zprávy z kontroly - identifikace nedostatků, odpovědných osob, právních předpisů a návrhu řešení včetně fotografií zjištěných závad a nedostatků
  • Elektronická kniha úrazů s aplikací v mobilu - moderní možnost evidence úrazů, upozornění včetně tisků záznamů z úrazů
  • E-learning - online školení vedoucích i zaměstnanců z PO (BOZP), ŽP, chemické látky, výšky, řidiči, 1. pomoc, prázdné moduly
  • Systém řízení kvality služeb - ISO 9001/14001/45001 pro oblast ČR i SR. Zajišťování či pomoc při řešení služeb revizí elektro, plyn, tlak, zdvih, spalinové cesty a věcné prostředky požární ochrany (PHP, PHY, KLAPKY, UCPÁVKY, UZÁVĚRY), Kontroly regálů žebříků a schůdků

  V rámci služeb BOZP, PO a OŽP provádíme vlastními lektory tyto školení:

  • Školení vedoucích i zaměstnanců z oblasti BOZP, PO a ŽP
  • Školení řidičů referentských vozidel
  • Odborná příprava požárních hlídek
  • Školení ohlašovny požáru
  • Školení práce ve výškách
  • Školení VZV základní i opakované
  • Školení vazačů břemen základní i opakované
  • Školení jeřábníků základní i opakované
  • Školení práce na stavbě
  • Školení práce nakládání s chemickými látkami
  • Školení práce s motorovou pilou – příčné řezy
  • Školení obsluhy křovinořezu
  • Školení obsluhy plynových zařízení a tlakových nádob
  • Vzdělávání zaměstnanců v oblastech PZH a havarijní připravenosti
  • Školení odpovědných pracovníků ze zákona o odpadech a nakládání s odpady

  Školení formou e-learningu probíhá prostřednictvím školicího software po internetu.

  • Každý účastník se po zapsání jména a hesla dostane do systému, v němž musí absolvovat všechny kapitoly, odpovědět správně na kontrolní otázky a nakonec úspěšně absolvovat písemný test. Po složení testu je nutné ještě podepsat prezenční listinu.
  • Rozsah a obsah kurzů naleznete zde https://www.civopelearning.cz/ 

  Naše služby

  Kontaktujte nás

  Centrum BOZP a požární ochrany
  K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

  + 420 222 119 999
  civop@civop.cz Kontaktní informace

  Aktuality

  15.07.2024

  Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

  Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

  01.07.2024

  Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

  Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

  V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...