Školení

Jednou z nejvýznamnějších součástí poskytovaných služeb BOZP, PO, ŽP a revizí jsou školení , které stanovují právní předpisy až přes rozvojové; od standardních školících modulů až po kursy na míru klientovi.   

CIVOP s.r.o. Vám zajistí komplexní outsourcing služeb = kompletní organizační, odbornou a právní zodpovědnost, pro největší, ale i malé společnosti prostřednictvím svého know-how, který tvoří:    

  • Velký tým - více než 100 kmenových pracovníků s regionální působností v ČR a SR = znalost lokalit a kontrol dozorových úředníků    
  • Projektové řízení  - vyčlenění projektového specialisty BOZP a PO se zkušenostmi řízení týmu pro velké zákazníky s moderní aplikací na řízení dodávky služby zákazníkovi    
  • Hot-line   bezplatná poradenská linka 24 hodin/ 7 dní v týdnu, poradenství ohledně pracovních úrazů, požárů a kontrol dozorových úředníků   
  • Kvalitní software  = manažerský informační systém – evidence dokumentace, závad ze zpráv, školení, PLS a revizí s možností vyhodnocení v grafech a následným exportem, možnost modulového řešení dalších oblastí   
  • Elektronické zprávy z kontroly  - identifikace nedostatků, odpovědných osob, právních předpisů a návrhu řešení včetně fotografií zjištěných závad a nedostatků   
  • Elektronická kniha úrazů s aplikací v mobilu  - moderní možnost evidence úrazů, upozornění včetně tisků záznamů z úrazů   
  • E-learning    - online školení vedoucích i zaměstnanců z PO (BOZP), ŽP, chemické látky, výšky, řidiči, 1. pomoc, prázdné moduly   
  • Systém řízení kvality služeb  - ISO 9001/14001/45001 pro oblast ČR i SR   Zajišťování či pomoc při řešení služeb revizí elektro, plyn, tlak, zdvih, spalinové cesty a věcné prostředky požární ochrany (PHP, PHY, KLAPKY, UCPÁVKY, UZÁVĚRY), Kontroly regálů žebříků a schůdků   

  V rámci služeb BOZP, PO a OŽP provádíme vlastními lektory tyto školení:    

  • Školení vedoucích i zaměstnanců z oblasti BOZP, PO a ŽP    
  • Školení řidičů referentských vozidel    
  • Odborná příprava požárních hlídek   
  • Školení ohlašovny požáru   
  • Školení práce ve výškách   
  • Školení VZV základní i opakované   
  • Školení vazačů břemen základní i opakované   
  • Školení jeřábníků základní i opakované   
  • Školení práce na stavbě   
  • Školení práce nakládání s chemickými látkami   
  • Školení práce s motorovou pilou – příčné řezy   
  • Školení obsluhy křovinořezu   
  • Školení obsluhy plynových zařízení a tlakových nádob   
  • Vzdělávání zaměstnanců v oblastech PZH a havarijní připravenosti   
  • Školení odpovědných pracovníků ze zákona o odpadech a nakládání s odpady   

  Školení formou e-learningu probíhá prostřednictvím školicího software po internetu.     

  • Každý účastník se po zapsání jména a hesla dostane do systému, v němž musí absolvovat všechny kapitoly, odpovědět správně na kontrolní otázky a nakonec úspěšně absolvovat písemný test. Po složení testu je nutné ještě podepsat prezenční listinu.    
  • Rozsah a obsah kurzů naleznete zde https://www.civopelearning.cz/    

  Naše služby

  Kontaktujte nás

  Centrum BOZP a požární ochrany
  K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

  + 420 222 119 999
  civop@civop.cz Kontaktní informace

  Aktuality

  15.11.2021

  Nové NV č. 390/2021 Sb.

  Nové NV č. 390/2021 Sb.

  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí po téměř dvaceti letech rozloučit s nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování o...

  01.11.2021

  Pozor při změně užívání objektu!

  Pozor při změně užívání objektu!

  Při stavbě nového objektu nebo přestavbě stávajícího je důležité vědět, k jakému účelu bude objekt sloužit – zda se jedná o administrativní, výrobní, prodejní, skladovací pros...