Bezpečnost práce (BOZP)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek.   

Tato oblast vyplývá z legislativních požadavků zákona pro každou společnost či OSVČ.    

CIVOP s.r.o. Vám zajistí komplexní outsourcing služeb = kompletní organizační, odbornou a právní zodpovědnost, pro největší, ale i malé společnosti prostřednictvím svého know-how, který tvoří:   

 • Velký tým - více než 100 kmenových pracovníků s regionální působností v ČR a SR = znalost lokalit a kontrol dozorových úředníků
 • Projektové řízení - vyčlenění projektového specialisty BOZP a PO se zkušenostmi řízení týmu pro velké zákazníky s moderní aplikací na řízení dodávky služby zákazníkovi
 • Hot-line - bezplatná poradenská linka 24 hodin/ 7 dní v týdnu, poradenství ohledně pracovních úrazů, požárů a kontrol dozorových úředníků
 • Kvalitní software = manažerský informační systém – evidence dokumentace, závad ze zpráv, školení, PLS a revizí s možností vyhodnocení v grafech a následným exportem, možnost modulového řešení dalších oblastí
 • Elektronické zprávy z kontroly - identifikace nedostatků, odpovědných osob, právních předpisů a návrhu řešení včetně fotografií zjištěných závad a nedostatků
 • Elektronická kniha úrazů s aplikací v mobilu - moderní možnost evidence úrazů, upozornění včetně tisků záznamů z úrazů
 • E-learning - online školení vedoucích i zaměstnanců z PO (BOZP), ŽP, chemické látky, výšky, řidiči, 1. pomoc, prázdné moduly
 • Systém řízení kvality služeb - ISO 9001/14001/45001 pro oblast ČR i SR. Zajišťování či pomoc při řešení služeb revizí elektro, plyn, tlak, zdvih, spalinové cesty a věcné prostředky požární ochrany (PHP, PHY, KLAPKY, UCPÁVKY, UZÁVĚRY), Kontroly regálů žebříků a schůdků

Rozsah služeb bezpečnosti práce (BOZP) se dělí na:

Zpracování a aktualizace povinné dokumentace:

 • Vyhledávání, vyhodnocení a prevence pracovních rizik.   
 • Zpracování směrnice na poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.   
 • Řešení problematiky pracovních úrazů (zpracování směrnice včetně systému evidence úrazů, hlášení, odškodnění apod.).   
 • Zpracování a aktualizace kategorizace prací pro jednotlivá pracoviště.   
 • Zpracování místních provozně-bezpečnostních předpisů dle specifik provozu (např. řád skladu, dopravní řád, bezpečná práce u PC, manipulace s břemeny, manipulační vozíky apod.) v návaznosti na legislativní změny a součinnost s technologem/mistrem.   
 • Poradenství

Kontrolní oblast:

s elektronickou zprávou z kontroly s uvedením nedostatků, zákonů a předpisů, ze kterých vyplývá legislativní povinnost, určení odpovědností a termíny odstranění nedostatků

 • Provádění ročních prověrek bezpečnosti práce (BOZP).
 • Provádění pravidelných kontrol stavu pracovního prostředí a úrovně bezpečnosti práce (BOZP).
 • Provádění auditů BOZP, dle požadavků zákazníka.
 • Řešení povinností v oblasti hygieny práce.
 • Prověrka stavu revizí a kontrol bezpečnosti práce (BOZP).
 • Prověrka stavu školení bezpečnosti práce (BOZP).
 • Prověrka stavu plnění legislativních povinností na úseku pracovnělékařských služeb.
 • Sledování vybavenosti první pomoci – upozornění na nedostatky.
 • Ergonomie.
 • Zmapování bezpečnostního značení včetně vylepení/dodání značení.
 • Účasti a zastupování při kontrolách Oblastního inspektorátu práce (OIP), krajské hygienické stanice (KHS).

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

14.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpe...

14.02.2024

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplot...