Bezpečnost práce (BOZP)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek.   

Tato oblast vyplývá z legislativních požadavků zákona pro každou společnost či OSVČ.    

CIVOP s.r.o. Vám zajistí komplexní outsourcing služeb = kompletní organizační, odbornou a právní zodpovědnost, pro největší, ale i malé společnosti prostřednictvím svého know-how, který tvoří:   

 • Velký tým  – více než 100 kmenových pracovníků   s regionální působností v ČR a SR = znalost lokalit a kontrol dozorových úředníků   
 • Projektové řízení  – vyčlenění projektového specialisty BOZP a PO se zkušenostmi řízení týmu pro velké zákazníky s moderní aplikací na řízení dodávky služby zákazníkovi   
 • Hot-line  - bezplatná poradenská linka 24 hodin/ 7 dní v týdnu, poradenství ohledně pracovních úrazů, požárů a kontrol dozorových úředníků   
 • Kvalitní software  = manažerský informační systém BOZP – evidence dokumentace, závad ze zpráv, školení, PLS a revizí s možností vyhodnocení v grafech a následným exportem, možnost modulového řešení dalších oblastí   
 • Elektronické zprávy z kontroly  – identifikace nedostatků, odpovědných osob, právních  předpisů a návrhu řešení včetně fotografií zjištěných závad a nedostatků   
 • Elektronická kniha úrazů s aplikací v mobilu  – moderní možnost evidence úrazů, upozornění včetně tisků záznamů z úrazů    
 • E-learning  – online školení vedoucích i zaměstnanců z BOZP (PO), ŽP, chemické látky,  výšky, řidiči, 1. pomoc, prázdné moduly   
 • Systém řízení kvality služeb  - ISO 9001/14001/45001 pro oblast ČR i SR.    Zajišťování či pomoc při řešení služeb revizí elektro, plyn, tlak, zdvih, spalinové cesty a věcné prostředky požární ochrany (PHP, PHY, KLAPKY, UCPÁVKY, UZÁVĚRY), Kontroly regálů žebříků a schůdků     

Rozsah služeb bezpečnosti práce (BOZP) se dělí na:    

Zpracování a aktualizace povinné dokumentace:   

 • Vyhledávání, vyhodnocení a prevence pracovních rizik.   
 • Zpracování směrnice na poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.   
 • Řešení problematiky pracovních úrazů (zpracování směrnice včetně systému evidence úrazů, hlášení, odškodnění apod.).   
 • Zpracování a aktualizace kategorizace prací pro jednotlivá pracoviště.   
 • Zpracování místních provozně-bezpečnostních předpisů dle specifik provozu (např. řád skladu, dopravní řád, bezpečná práce u PC, manipulace s břemeny, manipulační vozíky apod.) v návaznosti na legislativní změny a součinnost s technologem/mistrem.   
 • Poradenství  

Kontrolní oblast:   

s  elektronickou zprávou z kontroly s uvedením nedostatků, zákonů a předpisů, ze kterých vyplývá legislativní povinnost, určení odpovědností a termíny odstranění nedostatků  

 • Provádění ročních prověrek bezpečnosti práce (BOZP).  
 • Provádění pravidelných kontrol stavu pracovního prostředí a úrovně bezpečnosti   práce (BOZP).  
 • Provádění auditů BOZP, dle požadavků zákazníka.  
 • Řešení povinností v oblasti hygieny práce.  
 • Prověrka stavu revizí a kontrol bezpečnosti práce (BOZP).  
 • Prověrka stavu školení bezpečnosti práce (BOZP).  
 • Prověrka stavu plnění legislativních povinností na úseku pracovnělékařských služeb.  
 • Sledování vybavenosti první pomoci – upozornění na nedostatky.  
 • Ergonomie.  
 • Zmapování bezpečnostního značení včetně vylepení/dodání značení.  
 • Účasti a zastupování při kontrolách Oblastního inspektorátu práce (OIP), krajské   hygienické stanice (KHS).  

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2021

Nové NV č. 390/2021 Sb.

Nové NV č. 390/2021 Sb.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí po téměř dvaceti letech rozloučit s nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování o...

01.11.2021

Pozor při změně užívání objektu!

Pozor při změně užívání objektu!

Při stavbě nového objektu nebo přestavbě stávajícího je důležité vědět, k jakému účelu bude objekt sloužit – zda se jedná o administrativní, výrobní, prodejní, skladovací pros...