Aktuality BOZP a PO

Základní požadavky na strojní zařízení 14.03.2024 Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Ať už se jedná o prevenci rizik dle zákoníku práce, stanovení termínů kontrol, revizí, údržby apod., poskytování osobních ochranných pracovních prostředků atd., vždy je potřeba vycházet z platných právních předpisů. Co se týká konkrétně strojních zařízení, nesmíme zapomenout na NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem 14.02.2024 Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplotách pod bodem mrazu. Může se jednat o zpracovatelé masa, řezníky, doplňovače potravin do chladících/mrazicích boxů, operátory v odvětví, kde je nízká teplota požadována z výrobních důvodů apod.

24.01.2024 Změny v dopravě 2024

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se dotýká mnoha zaměstnanců řídící dopravní prostředky. Do roku 2024 jsme vstoupili s novelami právních předpisů týkající se dopravy, pojďme se podívat alespoň na některé změny, které se nás mohou více či méně dotknout. Změny se samozřejmě netýkají jen zaměstnanců, ale všech občanů.

Oprávnění provádět kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení 15.01.2024 Oprávnění provádět kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. Tento požadavek týkající se požární ochrany (PO) je uveden ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Zvířata na pracovišti z pohledu BOZP 01.01.2024 Zvířata na pracovišti z pohledu BOZP

Většina firem v dnešní době nabízí svým zaměstnancům benefity. Ať už se jedná o týden dovolené navíc, home office, příspěvek na dopravu, stravování, penzijní pojištění, služební auto, zvýhodněné tarify mobilních operátorů apod. Jedná se o benefity, které většina z nás zná. Ovšem určitým benefitem, který poskytuje opravdu jen velmi malé procento zaměstnavatelů, je přítomnost domácího mazlíčka na pracovišti. Ve velké většině případů jde o psy, ale můžeme vidět i kočky, andulky, ještěrky, plazy apod. Je to ale z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v pořádku?

Novela NV č. 361/2007 Sb. s účinností od 1.1.2024 15.12.2023 Novela NV č. 361/2007 Sb. s účinností od 1.1.2024

V listopadu 2023 bylo ve sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost novely je od 1 ledna 2024 a z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se dotkne velké části zaměstnavatelů.

Zařazení objektu z hlediska prevence závažných havárií 01.12.2023 Zařazení objektu z hlediska prevence závažných havárií

V případě, že jste provozovatel nebo uživatel objektu, jste povinen deklarovat množství umístěných nebezpečných látek nacházející se v areálu Vaší provozovny, a to i v případě, že nepřesáhnete limity uvedené v zákoně o prevenci závažných havárií (PZH).

Pozor na požáry spalinových cest 15.11.2023 Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany (PO) v rámci topné sezóny?

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb. 01.11.2023 Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo již několikrát novelizováno a jednou z posledních změn bylo NV č. 195/2021 Sb., jehož účinnost byla stanovena na 20. 5. 2021. Předpis nabývá účinnosti v různých bodech postupně, a to až do 12. 7. 2027, jedná se o dělenou účinnost.

Novela zákoníku práce od října 2023 15.10.2023 Novela zákoníku práce od října 2023

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, doznal po delší době významných změn. Bohužel opět se stalo, že ve sbírce zákonů byl vydán necelých 14 dní před nabytím účinnosti, takže se většina firem vůbec nestihla na změny připravit. Z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a hlavy V, která se konkrétně týká BOZP, nedošlo k žádným změnám, ovšem jelikož zákoník práce s BOZP souvisí, přinášíme Vám přehled nejdůležitějších změn, které nám naši zákonodárci připravili.

1 2 3 4 5 > >>

Celkem záznamů: 219, stránek: 22

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

14.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpe...

14.02.2024

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplot...