Outsourcing

 • Bezpečnost práce

 • Životní prostředí

 • Pracovní lékařství

 • Požární ochrana

 • Revize tech. zařízení

Jsme jedna z největších firem v oboru

2 500+

AKTIVNÍCH
KLIENTŮ

Klademe důraz na dlouhodobou spolupráci; s většinou klientů jsme dlouhá léta a dnes už i desetiletí.

30 mil. 

SPECIÁLNÍ
POJIŠTĚNÍ

Garantujeme pojištění na škodu 30.000.000 Kč a disponujeme unikátním pojištěním na případné pokuty státního dozoru ve výši 1.000.000 Kč

100+

KMENOVÝCH
PRACOVNÍKŮ

Během let jsme vybudovali v ČR unikátní expertní tým více než 100 vlastních kmenových pracovníků.

15 000+ OBSLUHOVANÝCH PRACOVIŠŤ KLIENTŮ
v ČR a SR

Působíme po celém území ČR a SR, kombinujeme jednotný standard kvality s regionálním přístupem. Naši technici jsou ve všech regionech, v případě problému dorazí na místo v nejkratším možném termínu.

ISO

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

100 000+

REALIZOVANÝCH
ŠKOLENÍ ROČNĚ

Školíme na místě s lektorem i prostřednictvím e-learningu, nabízíme standardní kurzy i kurzy Vám na míru.

Bezpečnost práce Civop slider_administrativa.png Bezpečnost práce Civop slider_lekarstvi.png Bezpečnost práce Civop slider_obchodni_retezce.png Bezpečnost práce Civop slider_doprava.png Bezpečnost práce Civop slider_stavebnictvi.png Bezpečnost práce Civop slider_telekomunikace.png Bezpečnost práce Civop slider_vyroba.png

Pro všechny firmy od nejmenších adminů až po největší průmyslové podniky v ČR

Administrativa

Pro všechny firmy od nejmenších adminů až po největší průmyslové podniky v ČR

Lékařství

Pro všechny firmy od nejmenších adminů až po největší průmyslové podniky v ČR

Obchodní řetězce

Pro všechny firmy od nejmenších adminů až po největší průmyslové podniky v ČR

Doprava a skladování

Pro všechny firmy od nejmenších adminů až po největší průmyslové podniky v ČR

Stavebnictví

Pro všechny firmy od nejmenších adminů až po největší průmyslové podniky v ČR

Telekomunikace a IT

Pro všechny firmy od nejmenších adminů až po největší průmyslové podniky v ČR

Výroba
prouzek_na_obrazek

Zajistíme kompletní odborný outsourcing bezpečnosti práce BOZP dle požadavků legislativy včetně právní garance s důrazem na minimalizaci incidentů v BOZP. Zajišťujeme i ISO 14001, 45001..

Podrobnosti

Bezpečnost
práce

Zajistíme kompletní odborný outsourcing požární ochrany dle požadavků legislativy včetně právní garance včetně speciální dokumentace, jednání s úřady, HZS atd.

Podrobnosti

Požární
ochrana

Ochrana Životního prostředí (ŽP) zahrnuje zajištění několika širokých oblastí od ochrany ovzduší či vod až po odpady. Přijatá opatření mají předcházet potenciálním rizikům a vést k odpovědnému přístupu při využívání přírodních zdrojů.

Podrobnosti

Životní
prostředí

Komplexní systémy CIVOP System® umožňuje řešit revize a kontroly technických zařízení vč. školení obsluh dle požadavku klientů ve všech hlavních oblastech jako jsou: zdvih, tlak, plyn, elektro, spalinové cesty nebo věcné prostředky požární ochrany.

Podrobnosti

Revize
a kontroly

Technická zařízení vč. školení obsluh

Systém pracovně lékařských služeb CIVOP:

 • Zajištění komplexní řešení agendy PLS prostřednictvím CALL-CENTRUM CIVOP
 • Realizace vstupní, periodické, mimořádné prohlídky lékaře
 • Generování žádostí k prohlídkám přímo v aplikaci
 • Upozornění na email před vypršením platnosti pracovně-lékařské prohlídky
 • Všechna data na jednom místě s on-line přístupem

Pracovní
lékařství

Komplexní systém umožňuje elektronicky řídit, evidovat, hlídat a objednávat preventivní lékařské služby, prohlídky a jakákoliv školení dle potřeb klienta.. Služby jsou řešeny přes CALL centrum CIVOP při využití webové aplikace pro desítky tisíc zaměstnanců ročně.

Systém
evidence
školení

Informační systém vyvinutý speciálně pro manažerské řízení oblasti BOZP, PO, ŽP a revizí.

 • formou unikátní webové aplikace
 • efektivně šetří čas manažerům
 • umožňuje přehled nad všemi realizovanými a plánovanými aktivitami na všech provozovnách zákazníka (kontroly pracoviště, evidence závad, školení, dokumentace, revize, apod.)
 • responzivní zobrazení s optimalizací na mobily a tablety vč. aplikace na Android a Apple store
 • Modulové řešení s přidáváním modulů např. systém evidence školení, PLS, Revizí, Auditů, el. kniha úrazů, Skoronehody aj.

Manažerský
informační
systém
BOZP

Školení formou E-learningu:

 • On-line školení prostřednictvím webové aplikace, nebo formou SCORM modulu
 • Systém automatických výzev termínů školení zaměstnanců a reporting vedoucím
 • Klientská část s možností editace přehledu školených osob a kontrolingu stavu e-learningových školení
 • Možnost nastavení přebírání dat o nástupech od zákazníka se zabudovanou maticí školení a automatickými výzvami
 • Základní školení BOZP a PO + možnost tvorby nových modulů
Podrobnosti

E-learning

Školení formou Lektorů CIVOP:

 • Zajišťuje legislativní povinnosti a pomáhá rozvíjet schopnosti zaměstnanců v oblasti BOZP, PO a ŽP
 • Zajistí i speciální povinnosti pro školení technických zařízení a obsluh Elektro, Plyn, Tlak, Zdvih, školení VZV, jeřábníků (základní/opakované) aj.
 • V kombinaci se systémem evidence zajistí komplexní evidenci všech školení, nastavení matice školení a automatické výzvy
 • Široké know-how specialistů CIVOP umožní i speciální školení na míru
Podrobnosti

Školení
s lektorem

Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby vychází z podmínek zákona a potřeb zákazníka.

Podrobnosti

Koordinátor
BOZP

Reference

Poskytujeme služby bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany a revize technických zařízení pro více než 2 200 klientů na více jak 15 000 pracovištích v ČR a SR.

Zjistěte stav bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO) u Vás ve firmě!


On-line test bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO)

Aktuality

29.09.2023

Uznávání odborné kvalifikace

Uznávání odborné kvalifikace

Pracovníků s odborným vzděláním (zejména elektrikářů) je pořád málo, a tak zaměstnavatelé hledají pracovní síly i v zahraničí. Spousta pracovníků tak denně dojíždí do zaměstnání přes hranice a vykonává v České republice svou profesi. Jak čeští, tak i zahraniční pracovníci musejí projít nejen školením v ob...

15.09.2023

Místní provozní bezpečnostní předpis – dopravní řád

Místní provozní bezpečnostní předpis – dopravní řád

Cestování automobilem je pro mnoho lidí pohodlný způsob přesunu z bodu A do bodu B. I v době, kdy mnoho domácností šetří, dává velké množství lidí přednost automobilu než městské hromadné dopravě. Je to vcelku logické – nákupy, rozvoz dětí, ušetření času a mnoho dalšího vede lidi k tomu, že dennodenně vyjížd...

01.09.2023

Základní požadavky na zajištění BOZP a v pracovním prostředí

Základní požadavky na zajištění BOZP a v pracovním prostředí

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou dány mnoha právními předpisy. Mezi těmito předpisy je vyhláška č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, která upravuje podrobnější požadavky na zajištění BOZP a v pracovním prostředí.