01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Daná novela má označení NV č. 303/2022 Sb., které mimo jiné řešilo změny teplot týkající se mikroklimatických podmínek u pracovníků pracujících ve třídě práce I a II na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném, na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání a na pracovišti s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem, dále pak klimatizovaných pracovišť a dále pak sanitárních zařízení. Cílem bylo snížení nákladů za vytápění a tím ušetření finančního obnosu pro firmy. 

Pojďme si připomenout, jaké pracovní činnosti jsou zařazeny do třídy práce I a II.  

Tabulka č. 1 – Třídy práce

Třída práce   

Druh práce   

I   

Práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů,   

II   

Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního vozidla, a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní.   

 

Do těchto tříd jsou zařazovány administrativní činnosti, lehké montáže, řízení vozidel, manipulace s lehkými břemeny apod. Jedná se o situace a pracovní činnosti, které jsou vykonávány převáženě vsedě s velmi malou pohybovou aktivitou. Zařazení do jednotlivých tříd provádí zaměstnavatel na základě vykonávaných činností. NV č. 303/2022 Sb. ovšem mělo ve změně teplot jen omezenou účinnost, a to do konce června 2024. Od 1. července 2024 platí opět původní teploty. Pro lepší přehlednost jsou níže v tabulkách uvedeny původní a nové hodnoty mikroklimatických podmínek na pracovišti v rámci BOZP. Zeleně – nové teploty, červeně – původní teploty.  

Tabulka č. 2 – Celoročně přípustné mikroklimatické podmínky na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném a na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání

Třída práce   

tomin nebo tgmin   

tomax nebo tgmax   

[°C]   

[°C]   

I   

  18  /  20   

27   

II   

  16   /  18 

26   

Vysvětlivky:  

Hodnoty tomax  nebo tgmax  pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 0,5 clo.
Hodnoty tomin  nebo tgmin  pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 1,0 clo.
 

Pozn. Izolace oblečení se vyjadřuje jednotkou clo1 clo představuje tepelnou izolaci muže oblečeného v obleku. Pro nahého člověka je I = 0 clo.  

Př.: clo 1 pro běžný oděv - kalhotky, košile, kalhoty, bunda, ponožky, boty
clo 0,5 pro běžný oděv - spodky, košile s krátkými rukávy, lehké kalhoty, tenké ponožky, boty 
    

 

Tabulka č. 3 – Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště

Třída práce   

Kategorie   

Klimatizované pracoviště   

nastaveni vytápění   

nastavení chlazení   

tepelný odpor oděvu 1,0 clo   

tepelný odpor oděvu 0,5 clo   

to,opt 
a 
tg.opt 
[°C]   

to,min a tg,min 
to,max a tg,max 
[°C]   

to,opt 
a 
tg.opt 
[°C]   

to,min a tg,min 
to,max a tg,max 
[°C]   

I   

A   

22   

+1,0 -4,0   

± 1,0 

24,5   

±1,0   

B   

+1,5 -4,0   

± 1,5 

+1,5 
-1,0   

C   

+2,5 -4,0   

+ 2,5 - 2,0 

+2,5 -2,0   

II   

A   

20   

+1,0-4,0   

± 1,0 

23   

±1,0   

B   

+1,5-4,0   

± 1,5 

+1,5 
1,0   

C   

+2,5 -4,0   

+ 2,5 - 2,0 

+2,5 -2,0   

Vysvětlivky:
Kategorie A platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávaná práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek, zpracování dat a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, například práce grafiků, překladatelů.
Kategorie B platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence, psaní na počítači.
Kategorie C platí pro ostatní klimatizovaná pracoviště.    

Možná si vzpomenete, že hodně diskutovaná byla část týkající se snížení teploty v hygienických zázemích. 19 °C ve sprše může být pro někoho opravdu málo. Na toaletách pak mohla teplota poklesnout i na 15 °C a legislativně bylo v rámci BOZP vše v pořádku. Od července 2024 ovšem budou teploty opět původní, a to:

Tabulka č. 4 Výsledné teploty a výměna vzduchu v sanitárních zařízeních

Zařízení   

Výsledná teplota °C   

Výměna vzduchu m3.hod.-1   

Šatny   

18   

20 

20 
na 1 šatní místo   

Umývárny   

19   

22 

30 
na 1 umyvadlo   

Sprchy   

19   

25   

150-200 
na 1 sprchu   

Záchody   

15   

18 

50 na 1 kabinu 25 
na 1 pisoár   

Je velmi pravděpodobné, že velká část zaměstnavatelů teplotu v hygienických zařízeních takto razantně nesnižovala, neboť přece jen je potřeba udržovat teplotní komfort pro zaměstnance. Pokud už někde ke snížení teplot došlo, je opravdu potřeba začít se od července řídit novou legislativou a minimální hodnotu teplot zvýšit.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...