20.08.2014

Povinnost zpětného odběru pneumatik

Od začátku roku 2014 platí nová povinnost v oblasti zpětného odběru pneumatik. Jedná se o zápis do Seznamu povinných osob zpětného odběru pneumatik. Tato povinnost vznikla na základě tzv. ekoauditové novely (č.169/2013 Sb. § 38, zákona č. 185/2001 Sb.), která je platná od 1. 10. 2013.


Zápis do Seznamu povinných osob se týká každé právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která pneumatiky vyrábí nebo uvádí na trh v České republice výrobky zahraničního výrobce (např. dovozci automobilů ze zahraničí nebo pneuservisy). Zápis se provádí na základě žádosti. Před odesláním žádosti je nutné splnit následující kroky:

  • Místo zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná, jako místa prodeje výrobků, musí být zřetelně označená
  • Zpětný odběr musí být proveden bez nároku na úplatu za tento odběr od spotřebitele
  • Vztahuje se na všechny pneumatiky, bez ohledu na výrobní značku
  • Informace pro konečné uživatele – informace o možnostech zpětného odběru na jednotlivých odběrných místech, na webových stránkách, ...

Po splnění těchto podmínek zpracuje povinná osoba žádost o zapsání do Seznamu. Vždy je nutno uvést, kromě identifikačních údajů společnosti či osoby, značky pneumatik, které uvádí na trh, způsob odběru, přepravy a další způsob nakládání – využití či odstranění. Žádost se musí odeslat do 60 dní, ode dne prvního uvedení pneumatik na trh nebo prvního uvedení pneumatik na trh spolu s vozidlem, na Ministerstvo životního prostředí.


Po dodání žádosti na Ministerstvo životního prostředí proběhne do 30 dní zápis do Seznamu povinných osob.


Další novinkou v této oblasti je stanovení minimální úrovně zpětného odběru pneumatik. Minimální úroveň je stanovena ve výši 35 % za rok. To znamená 35% celkové hmotnosti uvedených pneumatik na trh, musí být zpětně odebráno. Tato povinnost se prokazuje každý rok ročním zprávou o plnění povinnosti za uplynulý kalendářní rok. Tato zpráva se letos poprvé podává pomocí systému ISPOP ministerstvu životního prostředí a to do 31. března.


Registrace povinné osoby probíhá pouze jednorázově a není příliš administrativně a časově náročná. Zpracování ročního výkazu o zpětném odběru vyžaduje odborné znalosti v oblasti odpadového hospodářství a registraci v systému ISPOP. Při nedodržení pravidel pro zpětný odběr pneumatik jako i ostatních výrobků spadající do kategorie zpětného odběru (oleje, akumulátory, elektrospotřebiče, baterie,...) může ČIŽP uložit pokuty ve výši až několika milionů korun.


Autor: Ing. Taťána Marková specialista EHS, civop@civop.cz

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...