Proč provádět a nepodceňovat cvičný požární poplach

Nedávno jsem v jedné veřejné instituci vyřizovala soukromé záležitosti, když v tom se ozvala na několik vteřin siréna. Hned mě napadlo, že se jedná o požární poplach, ale paní za přepážkou se jen podívala po ostatních spolupracovnicích a dál se věnovala své práci. Po chvíli se siréna ozvala znova, paní za přepážkou se opět rozhlídla a ujistila mě, že se nic neděje, protože i pan z ochranky je v klidu. Po třetí siréně už se pomalu začínalo něco dít a až po čtvrtém houkání mi bylo sděleno, že se asi jedná o poplach a že mám opustit budovu.

 

Lidé se začali pomalu zvedat a opouštět budovu, ale v podstatě nás nikdo „nevyhazoval“ a zaměstnanci si nás, zákazníků, vůbec nevšímali. Zůstala jsem tedy stát před budovou, počkala, až poplach skončí a vrátila se zpátky vyřídit si své záležitosti.

 

Jakmile se paní, která mě obsluhovala, vrátila zpátky, zeptala jsem se jí, proč nezareagovala na poplach ihned. A její odpověď? No, víte, letos jsme už měli cvičný požární poplach 2x nebo 3x, tak jsem nečekala, že by mohl být další…

 

Popravdě mě její odpověď dost zarazila. Spoléhat na to, že se jedná o další cvičný poplach? A protože už letos byly dva, tak už další být nemůže? A co kdyby nešlo o cvičný, ale o ostrý požární poplach? To by taky čekali, až siréna zazní po několikáté a až se někdo ze zaměstnanců „zvedne“? Každopádně bylo docela zajímavé zkusit si prožít cvičný požární poplach ze strany nic netušícího zákazníka…

 

Proč se vlastně cvičný požární poplach provádí?

Je to proto, že se jím prověřuje:

 • dokumentace požární ochrany (PO) – úplnost a správnost požárních poplachových směrnic, evakuačního plánu
 • konkrétní činnosti a postupy, které vycházejí ze schválené požární dokumentace objektu, pro který se cvičný poplach vyhlašuje (požární řád, organizace PO)
 • způsob vyhlášení požárního poplachu (jakým způsobem je vyhlášen pro zaměstnance, HZS, obsluhu požárně bezpečnostních zařízení, pro další přítomné osoby apod.)
 • postup při vyhlášení poplachu (evakuace, zdolávání požáru)
 • platnost telefonních čísel uvedených v poplachových směrnicích
 • viditelnost a správné umístění bezpečnostního značení a poplachových směrnic, evakuačních plánů
 • funkčnost požárně bezpečnostních zařízení – evakuační rozhlas, sirény, EPS, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární klapky, požární uzávěry, nouzové osvětlení atd.
 • řízení a evakuace, činnost požárních hlídek
 • způsob zajištění první pomoci
 • způsob uložení evakuovaného materiálu atd.

 

Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti. Ovšem jsou společnosti, zejména obchodní domy, nákupní centra a další, která cvičný požární poplach provádí během otevírací doby, tzn. i se zákazníky. Při takovémto cvičném požárním poplachu si nejlépe uvědomíme chování lidí, zejména zda reagují/nereagují na vyhlášený poplach, jestli sami opustí objekt nebo je o to (mnohdy velice důrazně) musí požádat zaměstnanci (většinou členové požárních hlídek). No, někdy Vás nepožádá nikdo, takže v podstatě děláte to, co všichni ostatní.

 

Při provádění cvičného poplachu také vyplavou na povrch nedostatky, kterými (z hlediska požární ochrany), nejčastěji jsou:

 • zaměstnanci/zákazníci nereagují na vyhlášení poplachu
 • členové požárních hlídek neplní své povinnosti
 • neotevřely se/nejdou otevřít únikové dveře
 • únikové cesty jsou zastavěny zbožím a jiným materiálem
 • pokladní neodcházejí od pokladen ihned, ale markují tak dlouho, dokud neobslouží posledního zákazníka
 • nefunguje nouzové osvětlení
 • nejsou zajištěny únikové východy tak, aby další lidé nevcházeli do objektu
 • siréna/rozhlas nejde v některých částech objektu slyšet atd.

 

O proběhlém cvičném požárním poplachu se sepíše zápis, případné nedostatky se identifikují a přijmou opatření k jejich odstranění.

Ovšem ne vždy se musí jednat o cvičný požární poplach. Opravdu se stává, že najednou dojde k ostrému poplachu, kdy je nutné v co nejkratším čase evakuovat všechny lidi z objektu pryč. Proto se při vyhlášení poplachu nespoléhejte na svoje kolegy a nečekejte, až se někdo z nich „zvedne“, ale co nejdříve se odeberte k únikovému východu a opusťte objekt. V některých případech je totiž rychlost evakuace zásadní pro zachránění lidských životů, proto požární poplach nikdy nepodceňujte!

 

obrazek 1

Obrázek 1 - Nikdy nepodceňujte vyhlášení požárního poplachu. Nebezpečí může vzniknout i z malého požáru.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.01.2021

Není papír jako papír a plast jako plast

S oblastí BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) na pracovišti souvisí i oblast třídění odpadů. Většina odpovědných zaměstnanců firem dnes ví, že je nutné třídit odpad. M...