15.10.2022

Snížení teploty na pracovištích

Snížení teploty na pracovištíchBezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se v rámci svých oblastí dotýká i mikroklimatických podmínek na pracovištích. Z tohoto důvodu Vám v dnešním článku přinášíme informaci o novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela částečně reaguje na energetickou krizi, kdy se nejen firmám několikanásobně zvýšily náklady za energie a tak došlo k úpravě mikroklimatických podmínek na pracovišti (minimální teploty) s cílem snížit náklady za vytápění.  

Onou novelou je NV č. 303/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 12.10.2022. Změny teplot se týkají mikroklimatických podmínek u pracovníků pracujících ve třídě práce I a IIa na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném, na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání a na pracovišti s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem, dále pak klimatizovaných pracovišť a dále pak sanitárních zařízení.  

Nejprve si ale ujasněme, kdo patří do třídy práce I a třídy práce II:   

Tabulka č. 1 – Třídy práce  

Třída práce 

Druh práce 

I

Práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů,

IIa

Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního vozidla, a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní.


Jak je vidět, jedná se zejména o administrativní pozice (práce v kancelářích) a dále pak o „lehké práce“, které jsou převážně vykonávané vsedě. Tito lidé tedy nemají během pracovní činnosti moc pohybu a tepelný komfort jim při snížení minimální teploty může dost chybět. Níže v tabulkách jsou uvedeny původní a nové hodnoty mikroklimatických podmínek na pracovišti v rámci BOZP. Je zde vidět i srovnání – zeleně – nové teploty, červeně – původní teploty.  

 

Tabulka č. 2 – Zátěž teplem při práci na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném, na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání a na pracovišti s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem  

Třída práce

tomin nebo tgmin

tomax nebo tgmax

[°C]

[°C]

I

18  / 20

27

IIa

16  / 18

26

Vysvětlivky:  
Hodnoty tomax nebo tgmax pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 0,5 clo.
Hodnoty tomin nebo tgmin pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 1,0 clo.
Pozn. Izolace oblečení se vyjadřuje jednotkou clo. 1 clo představuje tepelnou izolaci muže oblečeného v obleku. Pro nahého člověka je I = 0 clo.
 
 
Př.: clo 1 pro běžný oděv - kalhotky, košile, kalhoty, bunda, ponožky, boty
clo 0,5 pro běžný oděv - spodky, košile s krátkými rukávy, lehké kalhoty, tenké ponožky, boty 
  
  

   

Tabulka č. 3 – Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště  

Třída práce

Kategorie

Klimatizované pracoviště

nastaveni vytápění

nastavení chlazení

tepelný odpor oděvu 1,0 clo

tepelný odpor oděvu 0,5 clo

to,opt
a
tg.opt
[°C]

to,min a tg,min
to,max a tg,max
[°C]

to,opt
a
tg.opt
[°C]

to,min a tg,min
to,max a tg,max
[°C]

I

A

22

+1,0 -4,0 

± 1,0 

24,5

±1,0

B

+1,5 -4,0 

± 1,5 

+1,5
-1,0

C

+2,5 -4,0 

+ 2,5 - 2,0 

+2,5 -2,0

IIa

A

20

+1,0-4,0 

± 1,0 

23

±1,0

B

+1,5-4,0 

± 1,5 

+1,5
1,0

C

+2,5 -4,0 

+ 2,5 - 2,0 

+2,5 -2,0

 
Vysvětlivky:
Kategorie A platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávaná práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek, zpracování dat a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, například práce grafiků, překladatelů.
Kategorie B platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence, psaní na počítači.
Kategorie C platí pro ostatní klimatizovaná pracoviště.
 
 

   

Když se podíváme např. na klimatizované pracoviště, třídu práce I s vysokou kvalitou prostředí, teplota na pracovišti v době topné sezóny by měla být v rozmezí 18 – 23°C. Horní hranice je pro většinu z nás velmi příjemná, ale ta spodní už nemusí vyhovovat všem. Studené ruce se dají jen těžko zahřát a větší vrstva oděvu nemusí být pro všechny komfortní. Navíc hrozí větší nemocnost, a to nikdo nechce. Z tohoto důvodu by zaměstnavatelé neměli vytápět na nejnižší teploty, ale přece jen by měli dbát na tepelný komfort svých zaměstnancůa s tím spojenou bezpečnost práce.  

 

Bezpečnost práce (BOZP) se ale netýká jen kanceláří, ale i hygienických zázemí. I tam byla teplota snížena, a to následovně:   

Tabulka č. 4 Výsledné teploty a výměna vzduchu v sanitárních zařízeních  

Zařízení

Výsledná teplota °C

Výměna vzduchu m3.hod.-1

Šatny

18 

20 

20
na 1 šatní místo

Umývárny

19 

22 

30
na 1 umyvadlo

Sprchy

19 

25 

150-200
na 1 sprchu

Záchody

15 

18 

50 na 1 kabinu 25
na 1 pisoár

 

   

Jak můžete vidět, nejdramatičtější pokles teploty je ve sprchách, a to rovnou z 25°C na 19°C. Rozdíl 6°C je poměrně razantní a pokud se teplota opravdu takto sníží, dá se předpokládat, že část zaměstnanců dá raději přednost sprše až v teple svého domova. Nicméně ani teplota 15 °C na toaletách není vůbec příjemná.  

Na druhou stranu – teploty byly konzultovány s hygieniky a srovnávány s okolními zeměmi, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost práce. Vláda se snaží reagovat na současnou energetickou krizi s cílem pomoci ušetřit firmám náklady vynaložené za vytápění. Jestli se to povedlo, ukáže až čas. Každopádně nikde není řečeno, že zaměstnavatelé musejí vytápět právě na nejnižší možné teploty – za oddělení BOZP pevně věříme, že teploty na pracovištích těchto nízkých hodnot téměř nikde nedosáhnou.  

 

 

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...