Úrazy na neuklizených chodnících

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se řeší především v budovách, ale už málokdo řeší odpovědnost za BOZP „venku“, tzn. před budovou – chodníky, komunikace, parkoviště atd., ale taky úrazy typu cesta na poštu, do banky apod. Jak je to zejména v zimním období, když je kolem nás všude plno sněhu, náledí apod.? Je vše na bedrech zaměstnavatele?

 

Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, § 27, odst. 3, je vlastník místní komunikace nebo chodníku povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

 

Pokud tedy chodník/komunikace/parkoviště je ve vlastnictví zaměstnavatele, musí si zajistit i úklid sněhu, popř. náledí (odhrnutím, posypáním…). Pokud je vlastníkem obec, zajišťuje tyto práce obec. Totéž platí i pro pád sněhu/ledu ze střechy – majitel objektu je povinen na své náklady zabezpečit jeho odstranění tak, aby neohrožoval nikoho na zdraví a majetku, a to buď odklizením, upozorněním na padající sníh/led ze střechy, ohraničením nebezpečného prostoru atd.

 

Ovšem vlastník nezodpovídá za škodu vždy - pokud prokáže, že nebylo v mezích jeho možností závadu odstranit, nenese odpovědnost. To platí např. u nepředvídatelné povětrnostní situace, kdy začne pršet, do toho přijde náhle ochlazení a déšť na chodníku zmrzne – není možné ihned posypat chodníky na všech místech, které jsou ve správě vlastníka. Totéž pokud bude padat sníh a do toho neustále foukat vítr – sněhové jazyky se vytvoří během chvíle poté, co po komunikaci přejela rolba.

 

Dalším příkladem, kdy se vlastník může zcela nebo částečně zavit odpovědnosti, je příklad, kdy je chodník evidentně namrzlý, chodec má možnost použít schůdnější komunikaci nebo chodník na druhé straně komunikace, ale záměrně ji nevyužije. Případný pád a zranění je potom jeho odpovědnost. Podobný případ je i tehdy, když má chodec nevyhovující zimní obuv – zejména dámy v lodičkách se nemůžou divit, že jim podjela noha na zamrzlém chodníku.

 

Jestliže šťastně překonáme cestu do práce, ještě nemáme vyhráno. Další velké nebezpečí číhá hned za vstupem do budovy – nanesený sníh vytvoří na podlaze vodu, která může ještě i vlivem neustálého otevírání dveří zmrznout a člověk upadne. Odpovědnost jde za uživatelem nemovitosti – tzn., že nemusí jít hned o vlastníka! V této situaci se doporučuje častější vytírání, upozornění na nebezpečí pomocí cedulky s nápisem a piktogramem „pozor, kluzká podlaha“, zajištění rohožek apod.

 

V případě, že už k nějakému pádu na zamrzlém chodníku, komunikaci nebo parkovišti dojde, je vždy nutné zajistit důkazy – svědky, fotografie místa, povětrnostní podmínky, datum a čas úrazu, přesné místo úrazu.

 

Pokud půjde zaměstnanec v rámci svých povinností např. na poštu a uklouzne na zledovatělém, neposypaném chodníku, dojde k poškození zdraví, bude se samozřejmě v rámci BOZP jednat o pracovní úraz, který mu musí zaměstnavatel odškodnit (nezpůsobil-li si úraz zaměstnanec „schválně“) a zároveň může žádat i o odškodné vlastníka chodníku, prokáže-li se, že vlastník nesplnil podmínky uvedené v § 27, odst. 3 zákona o pozemních komunikacích.

 

Samostatnou kapitolou jsou úrazy, kdy zaměstnanci nad rámec svých povinností odklízejí sníh – týká se to především obchodů. Často se stává, že obchodní centrum má smluvně zajištěn úklid komunikací, ale jelikož zásobovací místa jsou odklizená až jako poslední, nezbývá prodavačkám, než vzít lopatu a smeták a sníh od dveří odklidit, aby mohli přijmout zboží.  Tady dochází velmi často k různým pádům, neboť mnohdy prodavačky vyběhnou ven pouze v botech, ve kterých se pohybují po obchodě. Riziko pádu je pak na mokré a kluzké podlaze velmi vysoké.

 

Ideálním řešením by v tomto případě bylo, aby prodavačky sníh vůbec neodklízely, ale toho mnohdy docílit nejde. Zaměstnavatel by je tedy měl vybavit vhodnými osobními ochrannými prostředky a kontrolovat jejich používání. Stejně tak by měl stanovit i pracovní postup nebo pokyn, jak postupovat v případě potřeby odklidit sníh.  

obrazek 1

Obrázek 1 - Bezpečnou cestu nejen do práce Vám přeje CIVOP

 

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.06.2020

Lékařské prohlídky u „dohodářů“

Blíží se nám letní prázdniny a s tím spojené období brigád. Bohužel někteří zaměstnavatelé zapomínají, že i brigádníci zaměstnání dohodou o pracích konaných mimo pracovní po...