15.12.2021

Vybavení lékárniček

Vybavení lékárniček

Při pravidelných kontrolách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO) je jedním z témat i obsah a expirace lékárniček na pracovištích. Neustále se nás zaměstnavatelé ptají, jaký má být obsah lékárniček a zda jimi opravdu musí být pracoviště vybaveno – existují pracoviště, kde nikdy nikdo z lékárničky nic nepoužil a přesto na pracovišti být musí…

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) uvádí, že zaměstnavatel musí zajistit, aby pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí uvádí, že prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny značkami.

A nesmíme zapomenout ani na zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

POZOR! Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Z výše uvedeného vyplývají dvě věci – lékárnička musí být na pracovišti a hlavně – obsah by měl být zkonzultován a stanoven poskytovatelem pracovnělékařských služeb! Velmi často se setkáváme s tím, že zaměstnavatelé chtějí vědět obsah lékárničky po specialistovi BOZP a PO. Samozřejmě, že specialisté obsah lékárničky poskytnou, ale tento obsah od nás je pouze doporučený! Opravdu je nutné, aby obsah určil poskytovatel pracovnělékařských služeb, protože on je lékař, on by měl pracoviště znát a vědět, co pro který je provoz je nejdůležitější!

Co se týká administrativy a prodejen zejména oblečení/obuvi – nejen tam se setkáváme s autolékárničkami. Bohužel ty nejsou úplně vhodné, neboť neobsahují dezinfekci a roztok na výplach očí, plus např. černé uhlí. Tato tři léčiva by určitě měla být součástí lékárniček, neboť pořezat se může každý a dezinfekce je potřeba. Střevní potíže také nejsou na pracovištích výjimkou a problém se smítkem v oku může také postihnout kohokoliv. Navíc i náplasti na pracovištích chybí, proto je nutné je dokupovat zvlášť.

U provozů s manipulačními vozíky je doporučeno k nabíjecím místům umístit speciální roztoky na výplach očí, u chemických provozů zase nesmí chybět sterilní obvazy a samozřejmě neutralizační roztoky, u pekařů roztoky/gely na popáleniny apod.

U provozoven holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních služeb, solárium a činností, při níž je porušována integrita kůže, je povinnost zabezpečit lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru poskytované služby.

Součástí lékárničky by vždy měl být: obvaz, náplast, škrtidlo, nůžky, trojcípý šátek, pinzeta, rouška resuscitační, nůžky, černé uhlí, dezinfekce, roztok k vypláchnutí očí a např. léčiva na bolest. POZOR! V lékárničce nesmí být léky a léčiva na lékařský předpis!

Expirace – další velký problém. Jak již bylo zmíněno, mnohdy se lékárničky nikdy nepoužijí a expirace prochází. Vyměnit léčiva nebývá až tak velký problém, ale spousta zaměstnavatelů má velký problém s expirací obvazů. Např. firma o 200 pobočkách má za obsah lékárniček nemalé výdaje. Mnohdy bývá v lékárničce i 5 a více obvazů a po určité době se opravdu musejí vyměnit. Kontrolní orgány (inspektoráty práce a hygienické stanice) se na vybavenost a expiraci lékárniček při kontrolách nejen BOZP zaměřují.

Závěrem jen připomeňme, že lékárničky musejí být označeny bílým křížem v zeleném poli a pro zaměstnance musejí být přístupné.

Obrázek 1 – V lékárničce by neměla chybět náplast, dezinfekce, roztok do očí a obvaz.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...