15.12.2021

Vybavení lékárniček

Vybavení lékárniček

Při pravidelných kontrolách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO) je jedním z témat i obsah a expirace lékárniček na pracovištích. Neustále se nás zaměstnavatelé ptají, jaký má být obsah lékárniček a zda jimi opravdu musí být pracoviště vybaveno – existují pracoviště, kde nikdy nikdo z lékárničky nic nepoužil a přesto na pracovišti být musí…

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) uvádí, že zaměstnavatel musí zajistit, aby pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí uvádí, že prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny značkami.

A nesmíme zapomenout ani na zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

POZOR! Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Z výše uvedeného vyplývají dvě věci – lékárnička musí být na pracovišti a hlavně – obsah by měl být zkonzultován a stanoven poskytovatelem pracovnělékařských služeb! Velmi často se setkáváme s tím, že zaměstnavatelé chtějí vědět obsah lékárničky po specialistovi BOZP a PO. Samozřejmě, že specialisté obsah lékárničky poskytnou, ale tento obsah od nás je pouze doporučený! Opravdu je nutné, aby obsah určil poskytovatel pracovnělékařských služeb, protože on je lékař, on by měl pracoviště znát a vědět, co pro který je provoz je nejdůležitější!

Co se týká administrativy a prodejen zejména oblečení/obuvi – nejen tam se setkáváme s autolékárničkami. Bohužel ty nejsou úplně vhodné, neboť neobsahují dezinfekci a roztok na výplach očí, plus např. černé uhlí. Tato tři léčiva by určitě měla být součástí lékárniček, neboť pořezat se může každý a dezinfekce je potřeba. Střevní potíže také nejsou na pracovištích výjimkou a problém se smítkem v oku může také postihnout kohokoliv. Navíc i náplasti na pracovištích chybí, proto je nutné je dokupovat zvlášť.

U provozů s manipulačními vozíky je doporučeno k nabíjecím místům umístit speciální roztoky na výplach očí, u chemických provozů zase nesmí chybět sterilní obvazy a samozřejmě neutralizační roztoky, u pekařů roztoky/gely na popáleniny apod.

U provozoven holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních služeb, solárium a činností, při níž je porušována integrita kůže, je povinnost zabezpečit lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru poskytované služby.

Součástí lékárničky by vždy měl být: obvaz, náplast, škrtidlo, nůžky, trojcípý šátek, pinzeta, rouška resuscitační, nůžky, černé uhlí, dezinfekce, roztok k vypláchnutí očí a např. léčiva na bolest. POZOR! V lékárničce nesmí být léky a léčiva na lékařský předpis!

Expirace – další velký problém. Jak již bylo zmíněno, mnohdy se lékárničky nikdy nepoužijí a expirace prochází. Vyměnit léčiva nebývá až tak velký problém, ale spousta zaměstnavatelů má velký problém s expirací obvazů. Např. firma o 200 pobočkách má za obsah lékárniček nemalé výdaje. Mnohdy bývá v lékárničce i 5 a více obvazů a po určité době se opravdu musejí vyměnit. Kontrolní orgány (inspektoráty práce a hygienické stanice) se na vybavenost a expiraci lékárniček při kontrolách nejen BOZP zaměřují.

Závěrem jen připomeňme, že lékárničky musejí být označeny bílým křížem v zeleném poli a pro zaměstnance musejí být přístupné.

Obrázek 1 – V lékárničce by neměla chybět náplast, dezinfekce, roztok do očí a obvaz.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.01.2022

Mám povinnost skladovat kapaliny na záchytných vanách?

Mám povinnost skladovat kapaliny na záchytných vanách?

Záchytné vany by měly být běžnou součástí provozoven, ve kterých se manipuluje se závadnými látkami. Záchytné vany jsou umisťovány, nejen aby bylo zabráněno úniku do životního pr...

01.01.2022

Kategorizace staveb z hlediska požární ochrany

Kategorizace staveb z hlediska požární ochrany

Dnešní téma týkající se požární ochrany (PO) navazuje na dříve vydaný článek CIVOP „novela zákona o požární ochraně" a konkrétněji pojednává o novince v PO - tzv. kategoriza...

K provozování webu využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Souhlasím