Jak na úrazy 2

Jak na úrazy 2


V minulém článku jsme si připomněli, co může být příčinou úrazu a kam zaslat Záznam o úrazu. Dnes si popíšeme opatření k zabránění opakování úrazu.


Neexistuje žádné zcela bezpečné pracoviště. Rizika lze identifikovat, minimalizovat a pouze některá odstranit. Všechna odstranit nelze. Rizika spojená s jakoukoliv činností mohou vést k úrazu. Každý úraz rozšiřuje zkušenosti, které je třeba využít. Musíme přijmout organizační a technická opatření, kterými pokud možno zabráníme opakování úrazu nebo zvýšíme pravděpodobnost jeho neopakování se.  Mezi organizační opatření patří např. seznámení všech zaměstnanců s úrazovým dějem, příčinami a důsledky úrazu. Dalšími organizačními opatřeními je opětovné proškolení zaměstnanců, a to jak z pracovních a technologických postupů, tak z rizik s nimi souvisejících a ochranou před jejich působením. Technická opatření mají tu výhodu, že zpravidla ochraňují všechny zaměstnance a patří do tzv. kolektivní ochrany. Většinou se jedná o zábrany, zábradlí, kryty a další ochranné prvky. Stejně významným opatřením se může stát používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), vyžadované a kontrolované vedoucími zaměstnanci. Tato individuální ochrana chrání vždy pouze jednotlivce.


Navržená a realizovaná opatření musí být popsána v dokumentaci související s úrazem, ale hlavně musí být zavedena do praxe, aby mohla ochránit zdraví zaměstnanců.


V autoservisech se stává mnoho úrazů nedodržením vhodného technologického postupu, nepoužitím vhodného nářadí nebo stroje. Velmi často narážíme na neochotu používat OOPP a další ochranná zařízení, kterými jsou například stojny pod zvednuté vozidlo. Všichni si musíme uvědomit, že ochrana před úrazy je dobrá investice, která se vždy každému vyplatí.

Autor: Josef Bača, specialista EHS, civop@civop.cz

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.05.2021

Rozměry pracovní roviny, pracovního místa a požadavky na ovladače

Každý zaměstnanec se cítí na pracovišti lépe, pokud mu zaměstnavatel k tomu vytvoří vhodné pracovní podmínky – a tím zároveň zajistí jeho lepší bezpečnost a ochranu zdraví při ...