Aktuality BOZP a PO

Lékařské prohlídky u „dohodářů“ 15.06.2020 Lékařské prohlídky u „dohodářů“

Blíží se nám letní prázdniny a s tím spojené období brigád. Bohužel někteří zaměstnavatelé zapomínají, že i brigádníci zaměstnání dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr mají pro oblast bezpečnost práce (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a požární ochrana (BOZP a PO) určitá práva a povinnosti a zaměstnavatelé mají vůči nim určité závazky. Ve většině případů jde o absenci školení v oblasti BOZP a PO, chybějící seznámení s návody výrobců, popř. pracovištěm, neposkytování osobních ochranných pracovních prostředků apod. My se dnes ale zaměříme na lékařské prohlídky, neboť někteří zaměstnavatelé stále netuší, že u některých profesí se musí vstupní (případně periodická) prohlídka provádět i u zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele pracují krátkodobě. A to je případ především zaměstnanců pracujících na dohodu.

Lékárnička na pracovišti 01.06.2020 Lékárnička na pracovišti

V rámci našich pravidelných kontrol zaměřených na bezpečnost práce (bezpečnost o ochrana zdraví při práci) a požární ochranu (BOZP a PO) je jedním z bodů kontroly i přítomnost, vybavení a doba expirace lékárniček. Spousta zaměstnavatelů se nás také ptá, jaký má být obsah lékárničky. Pojďme si tedy připomenout povinnosti zaměstnavatele s ohledem na povinnost mít na pracovišti lékárničku, mít ji vybavenou a vhodně označenou.

Lékařské prohlídky po ukončení nouzového stavu 15.05.2020 Lékařské prohlídky po ukončení nouzového stavu

Po vyhlášení nouzového stavu došlo k situaci, že lékaři a poskytovatelé pracovnělékařských služeb ve velké míře omezili provádění vstupních a periodických prohlídek a zaměstnavatelé najednou nevěděli, co dělat, neboť nemohli přijmout osobu ucházející se o zaměstnání bez platné vstupní prohlídky a navíc zaměstnanci, kteří měli jít na periodickou prohlídku a neměli kam, se považovali za zdravotně nezpůsobilé. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se jednalo o velký problém, protože nechat pracovat zaměstnance např. na stavbě nebo skladníka, který obsluhuje vysokozdvižný vozík bez platné lékařské prohlídky, je opravdu velké riziko.

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách 01.05.2020 Novela zákona o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách

Na svátek práce, tzn. dne 1. května 2020, vstoupila v účinnost novela zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a to pod číslem předpisu 205/2020 Sb. Tato novela zasahuje významnou měrou i do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a nyní Vám přinášíme nejvýznamnější změny v oblasti BOZP.

Překážky na straně zaměstnavatele a zaměstnance a čerpání dovolené 15.04.2020 Překážky na straně zaměstnavatele a zaměstnance a čerpání dovolené

Již několik týdnů se ve firmách a mezi zaměstnanci řeší koronavirus a s tím spojené překážky na straně zaměstnavatele, popř. zaměstnance. Z tohoto důvodu není dnešní článek tak úplně zaměřen na klasickou bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), ale na překážky v práci a možnost nařízení dovolené.

Home office 01.04.2020 Home office

Home office je způsob organizace práce, kdy je omezena nutnost dojíždět na pracoviště zaměstnavatele a pracovat dohodnutou pracovní dobu. Zaměstnanec může pracovat doma, tedy ve svém bydlišti, nebo na dálku podle pokynu zaměstnavatele a místem výkonu práce nemusí být bydliště zaměstnance.

Osobní ochranné pracovní prostředky - obuv 15.03.2020 Osobní ochranné pracovní prostředky - obuv

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se mimo jiné řeší i výběr a použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Že je zaměstnavatel musí poskytovat bezplatně a zaměstnanci je musejí pro práci, pro kterou jim byly přiděleny, používat, to asi ví každý. Ale je všem jasné, jaké OOPP pro jakou práci vybrat? Podle čeho se postupuje? Dnešní článek přináší informaci o osobním ochranném pracovním prostředku – obuvi, zejména o jejím označení.

BOZP a PO v době vyhlášeného nouzovém stavu 15.03.2020 BOZP a PO v době vyhlášeného nouzovém stavu

V době vyhlášení nouzového stavu nejeden zaměstnavatel řeší, jak zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu (BOZP a PO) pro své zaměstnance. Snaha zajistit dostatečné množství roušek a dezinfekcí je pro společnosti jedna velká priorita. Úklid a dezinfekce probíhá mnohem důkladněji a častěji než obvykle. Zaměstnanci jsou obklopování instrukcemi a letáčky o tom, jak si správně mýt a dezinfikovat ruce, jak si vyrobit/nasadit roušku, jaký dostatečný odstup musí mezi sebou mít. Samozřejmostí je nutná okamžitá informovanost nadřízeného, pokud některý zaměstnanec byl v zasažených oblastech nebo přišel do styku s osobou, která je infikována nebo v karanténě. Spousta firem má vypracovaný postup, jak se zachovat v případě výskytu osoby podezřelé z nákazy koronavirem. Ovšem co dělat v případě, že do firmy mají nastoupit noví zaměstnanci, končí platnost školení a nebo revizí strojů a zařízení, popř. kontrola provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostního zařízení (PBZ)?

Změny v oblasti fyzické zátěže a pracovních poloh a vybraných CHLaS 01.03.2020 Změny v oblasti fyzické zátěže a pracovních poloh a vybraných CHLaS

Dne 17. února 2020 bylo rozesláno, s účinností od 1. března 2020, nařízení vlády č. 41/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o NV, které je v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nepostradatelným předpisem. Novela se týká především změn v oblasti chemických látek, a to karcinogenů, mutagenů a látek toxických pro reprodukci a dále pak dochází k významné změně u rizikových faktorů fyzická zátěž a pracovní poloha.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s řetězovou pilou 15.02.2020 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s řetězovou pilou

Řetězovou pilu zná každý z nás. Jedná se o velmi šikovného pomocníka při těžbě dřeva a jeho následném zpracování, při ořezu stromů, větví… Řetězové pily můžeme rozdělit podle pohonu na elektrické a benzínové, podle výkonu na profi, farmářky nebo kutil – v podstatě si každý může vybrat pro sebe nejvhodnější typ. Ovšem všechny typy mají něco společného – a to dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) – a to jak fyzické osoby, tak zaměstnanci (popř. zaměstnavatelé).

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Celkem záznamů: 155, stránek: 16

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.04.2021

Mimořádné opatření k samotestování

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí řešit v každé společnosti, a to i nyní, v tzv, době covidové. Všichni zaměstnavatelé se snaží dělat maximum pro to, aby se v jej...