Aktuality BOZP a PO

Novela zákoníku práce od října 2023 15.10.2023 Novela zákoníku práce od října 2023

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, doznal po delší době významných změn. Bohužel opět se stalo, že ve sbírce zákonů byl vydán necelých 14 dní před nabytím účinnosti, takže se většina firem vůbec nestihla na změny připravit. Z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a hlavy V, která se konkrétně týká BOZP, nedošlo k žádným změnám, ovšem jelikož zákoník práce s BOZP souvisí, přinášíme Vám přehled nejdůležitějších změn, které nám naši zákonodárci připravili.

Uznávání odborné kvalifikace 01.10.2023 Uznávání odborné kvalifikace

Pracovníků s odborným vzděláním (zejména elektrikářů) je pořád málo, a tak zaměstnavatelé hledají pracovní síly i v zahraničí. Spousta pracovníků tak denně dojíždí do zaměstnání přes hranice a vykonává v České republice svou profesi. Jak čeští, tak i zahraniční pracovníci musejí projít nejen školením v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), ale musí mít i určitou odbornou kvalifikaci. Jak je to tedy s uznáváním odborné kvalifikace, zejména elektrikářů, u zahraničních pracovníků?

Místní provozní bezpečnostní předpis – dopravní řád 15.09.2023 Místní provozní bezpečnostní předpis – dopravní řád

Cestování automobilem je pro mnoho lidí pohodlný způsob přesunu z bodu A do bodu B. I v době, kdy mnoho domácností šetří, dává velké množství lidí přednost automobilu než městské hromadné dopravě. Je to vcelku logické – nákupy, rozvoz dětí, ušetření času a mnoho dalšího vede lidi k tomu, že dennodenně vyjíždějí vozidlem – a to zejména v menších městech a na vesnicích, kde spojení s městskou hromadnou dopravou není vždy ideální.

Základní požadavky na zajištění BOZP a v pracovním prostředí 01.09.2023 Základní požadavky na zajištění BOZP a v pracovním prostředí

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou dány mnoha právními předpisy. Mezi těmito předpisy je vyhláška č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, která upravuje podrobnější požadavky na zajištění BOZP a v pracovním prostředí.

Preventivní požární prohlídky 15.08.2023 Preventivní požární prohlídky

Preventivní požární prohlídky jsou důležitou součástí dodržování předpisů o požární ochraně (PO). Hovoří o nich zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vše v platném znění. Preventivní požární prohlídky musí zabezpečovat všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika nebo preventisty požární ochrany. Tyto osoby kontrolují dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňují zjištěné závady.

Místní provozní bezpečnostní předpis 01.08.2023 Místní provozní bezpečnostní předpis

Legislativní požadavek na přítomnost dokumentace ke všem zařízením existuje již nějakou dobu. Ovšem ne každý na něm tak úplně trval a téměř každé větší výrobní firmě nějaký ten dokument nebo návod k obsluze chybí. A když už je, tak není přeložen do českého jazyka. Pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci (BOZP) se jedná o zásadní problém, neboť zaměstnanci musejí být se zařízením prokazatelně seznámeni, a to ideálně dle návodu výrobce.

Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a změny v oblasti zdravotních průkazů 15.05.2023 Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a změny v oblasti zdravotních průkazů

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se okrajově dotýká i zdravotní způsobilosti zaměstnanců pracujících v různých odvětvích spadajících pod činnosti epidemiologicky závažné. Za činnosti epidemiologicky závažné se považují provozování stravovacích služeb, výroba potravin, zpracování potravin, uvádění potravin na trh, výroba kosmetických přípravků, provozování úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže.

Osoba odpovědná za VTZ 01.05.2023 Osoba odpovědná za VTZ

S účinností nových právních předpisů v oblasti vyhrazených technických zařízení se znovuotevřela otázka jmenování odpovědných osob za vyhrazená technická zařízení elektrická, plynová, tlaková a zdvihací. Již dříve byl v legislativě pojem odpovědné osoby v obecné rovině zakotven, a to např. v zákoně č. 309/2006 Sb., který říká, že zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení.

Skladování hořlavých kapalin 15.04.2023 Skladování hořlavých kapalin

Hořlavé kapaliny jsou používány, skladovány, prodávány, vyráběny, přepravovány atd. v mnoha společnostech. Pokud se jedná o malé množství, tak nebude bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO) v této oblasti tvořit žádný problém. Pokud ovšem dojde k opačnému případu, a podnik potřebuje skladovat větší množství hořlavých kapalin, je potřeba důsledně dodržovat požadavky BOZP a PO.

Vyhrazená technická zařízení - nové legislativní změny 01.04.2023 Vyhrazená technická zařízení - nové legislativní změny

Téměř před rokem vydala vláda ČR nařízení vlády (NV) ohledně vyhrazených technických zařízení. Ačkoliv bylo toto NV vydáno s účinností od dalšího dne, nepřišlo zcela nečekaně, neboť už předtím byly k dispozici určité náznaky, jak by tyto změny měly vypadat. V následujícím textu si zrekapitulujeme, jaké byly hlavní změny pro bezpečnost práce na pracovišti.

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Celkem záznamů: 220, stránek: 22

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.04.2024

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Velká část občanů se již pravděpodobně setkala s pojmem suchovod. Jedná se o požární potrubí, které není trvale napojeno na vodovodní síť. V nejčastějších případech je součás...

15.03.2024

Základní požadavky na strojní zařízení

Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpe...