01.12.2015

Spotřebiče a stroje a lhůty na provádění revizí

A) Definice a lhůty revizí spotřebičů
Elektrický spotřebič (definice dle ČSN 33 1600 ed.2) – elektrické zařízení určené k užívání, aniž by bylo nutné je předtím nějakým způsobem seřizovat. Zařízení se jednoduchým způsobem připojuje k napájení (el. síti, transformátoru, měniči apod.).
Elektrické ruční nářadí – (definice dle ČSN 33 1600 ed.2) – nářadí držené při práci v ruce a využívající ke své činnosti elektrickou energii.

Norma ČSN 33 1600 ed. 2 řeší bezpečnost elektrických spotřebičů včetně elektrického ručního nářadí ve smyslu minimálních požadavků podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. s přihlédnutím k příslušným harmonizovaným evropským normám. Touto normou jsou řešeny minimální požadavky na bezpečný provoz a používání elektrických spotřebičů tak, aby se zabránilo riziku ohrožení osob nebezpečným dotykem u spotřebičů pod napětím a dalšími jevy vyvolanými účinky elektřiny, nebo aby se toto riziko snížilo na minimum. Norma dále uvádí lhůty pravidelných revizí a kontrol elektrických spotřebičů.

Tabulka 1 - Lhůty pravidelných revizí a kontrol elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2

Tabulka 1 - Lhůty pravidelných revizí a kontrol elektrických spotřebičů

Pozn.: Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody. V případě, že přívod obsahuje ochranný vodič, ověřuje se jeho celistvost a odpor a aplikují se lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.
Nepřipevněný spotřebič – spotřebič, který není připevněný.
Spotřebič držený v ruce – nepřipevněný el. spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor nebo elektrický pohon je nedílnou součástí spotřebiče.
Připevněný spotřebič – spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem trvale zajištěn na určitém místě.
Třída ochrany I. - spotřebiče mají pracovní izolaci a jsou opatřeny ochrannou svorkou nebo ochranným kontaktem (ochranný vodič), jejichž povrch (kostra) je kovový.
Př. pračka, sporák, žehlička, počítač, atd.
Třída ochrany II. - spotřebiče mají dvojitou nebo zesílenou izolaci a nemají (nesmějí mít) ochrannou svorku. Mají celý povrch buď z izolantu, nebo mohou mít některé části kovové, avšak vždy oddělené zesílenou izolací. Např.: holicí strojek, fén, vrtačka, bruska, atd.
Třída ochrany III. - spotřebiče se připojují k malému (bezpečnému) napětí.

Lhůty pravidelných revizí připevněných spotřebičů jsou stejné jako lhůty revizí elektrických instalací a řídí se lhůtami uvedenými v ČSN 33 1500.

B) Definice a lhůty revizí stroje
Stroj, strojní zařízení (definice dle ČSN EN 60204-1 ed.2) – sestava propojených částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna se pohybuje, s příslušnými ovládacími částmi stroje, řídícími a silovými obvody, které jsou vzájemně spojeny pro konkrétní aplikaci, zejména pro zpracování, úpravu, přemisťování nebo balení materiálu.
Termín „strojní zařízení" zahrnuje také sestavu strojů, které jsou za účelem dosažení stejného cíle uspořádány a řízeny tak, aby pracovaly jako jeden celek.

U strojů je provádění revizí složitější. Vychází se z normy ČSN EN 60204-1 ed.2, která ovšem přímo pojem revize nezná. Proto u strojních zařízení je předmětem pravidelné revize přívod elektrické energie ke strojnímu zařízení a výstupem je Zpráva o pravidelné revizi elektrické instalace podle normy ČSN 33 1500, jejímž předmětem je „přívod elektrické energie ke strojnímu zařízení".

Tabulka 2 - Lhůty revizí podle druhu prostředí (ČSN 33 1500)

Tabulka 2 - Lhůty revizí podle druhu prostředí

Tabulka 3 - Lhůty revizí podle umístění el. zařízení (ČSN 33 1500)

Tabulka 3 - Lhůty revizí podle umístění el. zařízení

Autor: Miroslav Valcek, specialista BOZP a PO, civop@civop.cz

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...

15.06.2024

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou součástí pracovního prostředí jakékoliv společnosti, a to nejen z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K pracovnímu úrazu může doj...