Aktuality BOZP a PO

15.12.2015 Příchod nového zhotovitele na již probíhající stavbu a následný úraz

Poměrně často řeší Policie ČR a Oblastní inspektorát práce pracovní úrazy, které se stanou na stavbách a staveništích. Přestože takových úrazů není zrovna málo, stále se najdou stavby a staveniště, kde zdaleka nejsou dodržovány základní předpisy bezpečnosti práce. O co se zejména jedná?

01.12.2015 Spotřebiče a stroje a lhůty na provádění revizí

Spotřebiče a stroje a lhůty na provádění revizí

16.11.2015 Změny v oblasti chemických látek a směsí

Dne 31. 12. 2008 vyšlo Nařízení (ES) č. 1272/2008 (tzv. CLP - Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

02.11.2015 E-learning jako způsob školení řidičů-referentů je dle rozhodnutí soudu v souladu se zákonem

V současné době se množí dotazy, jestli je školení řidičů-referentů formou e-learningu dle právních předpisů dostatečné. Jako argument proti uznatelnosti tohoto školení zaznívá, že v případě pracovního úrazu nebo smrti zaměstnance v souvislosti s řízením osobního vozidla je zaměstnavatel odpovědný za danou situaci (dostatečně neprovedl školení) a pojišťovna buď úraz neodškodní vůbec, nebo jen z části.

15.10.2015 Více zaměstnavatelů na jednom pracovišti

Pokud na společném pracovišti působí dva a více zaměstnavatelů, měli by být vzájemně informováni o možných nebezpečích, která vyplývají z jejich činnosti a můžou ohrozit jejich zaměstnance.

15.09.2015 Vyplácení náhrad za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu

Pracovní úraz nebo dokonce smrt zaměstnance je vždy nepříjemnou situací v každé společnosti

14.08.2015 Poskytování ochranných nápojů, ztráta tekutin a klimatizované pracoviště.

Z důvodu nekončícího teplého počasí a častých dotazů ohledně pracovních podmínek v takto teplém počasí Vám přinášíme informaci o poskytování ochranných nápojů a zátěží teplem.

13.07.2015 Instalace tepelných zařízení – požární bezpečnost tepelných zařízení

Mnoho domácností a společností využívá k vytápění tepelná zařízení, která nejenže dokáží mnohdy ušetřit za stále rostoucí ceny energií, ale také slouží i jako designérský prvek do domácností, vstupních hal apod.

12.06.2015 Určení vnějších vlivů

Určení vnějších vlivů Co jsou vnější vlivy (dále jen VV)?

13.05.2015 Osobní ochranné pracovní prostředky

Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a nástupu do společnosti by měl každý zaměstnanec kromě absolvování nezbytných školení a lékařských prohlídek také v případě potřeby „nafasovat“ osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).

<< < 17 18 19 20 21 > >>

Celkem záznamů: 209, stránek: 21

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

29.09.2023

Uznávání odborné kvalifikace

Uznávání odborné kvalifikace

Pracovníků s odborným vzděláním (zejména elektrikářů) je pořád málo, a tak zaměstnavatelé hledají pracovní síly i v zahraničí. Spousta pracovníků tak denně dojíždí do zaměst...

15.09.2023

Místní provozní bezpečnostní předpis – dopravní řád

Místní provozní bezpečnostní předpis – dopravní řád

Cestování automobilem je pro mnoho lidí pohodlný způsob přesunu z bodu A do bodu B. I v době, kdy mnoho domácností šetří, dává velké množství lidí přednost automobilu než městské...