Aktuality BOZP a PO

01.06.2016 Kouření na pracovišti

Kouření na pracovišti je časté téma většiny zaměstnanců. Kuřákům se nelíbí, že místa určená ke kouření se nacházejí příliš daleko, nebo že jsou ve venkovních prostorách, takže v zimě je jim zima nebo na ně často prší. Občas si stěžují i na to, že čas strávený kouřením se jim nezapočítává do pracovní doby

15.05.2016 Kontroly před použitím manipulačních vozíků

V dnešní době se velké procento společností neobejde bez pomoci manipulačních vozíků s vlastním pohonem, které dokážou přepravit i několikatunové náklady. Pod pojmem manipulační vozík s vlastním pohonem si můžeme představit kolové vozidlo mající minimálně tři kola s hnaným pojízdným mechanismem, kromě těch, pohybujících se na kolejnicích, navržené buď pro nesení, tažení, tlačení, zdvihání, stohování nebo ukládání do regálů jakéhokoliv druhu nákladu a ovládané obsluhou (definice dle ČSN EN ISO 369-1)

01.05.2016 Pracovní úraz vzniklý zbrklostí externího zaměstnance - odpovědnost

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se dle zákoníku práce vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Dále je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci (BOZP) s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Totéž se týká i případu, kdy plní na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. V takovém případě jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.

18.04.2016 Kontrola pracoviště příslušníkem HZS a způsobení škody

Každý zaměstnavatel se obává jakékoliv kontroly státních orgánů, a je celkem jedno, zda jde o kontrolu finančního úřadu, úřadu práce, inspektorátu práce BOZP atd. Každý kontrolní orgán má právo a dokonce povinnost kontrolovat zaměstnavatele a dodržování předpisů.

15.03.2016 Pracovní úraz zaměstnance a porušení předpisů

Pracovní úrazy se stávají dnes a denně. Pokud se jedná o drobný úraz, stačí jej ošetřit a zaevidovat v knize úrazů. Pokud ale dojde k vážnějšímu úrazu, je potřeba sepsat záznam o úrazu a vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku úrazu a v neposlední řadě i rozhodnout, zda za pracovní úraz nese vinu zaměstnanec, popřípadě zaměstnavatel, nebo dokonce zda bylo pochybení na obou stranách.

01.03.2016 Povinnost fyzické osoby poskytnout součinnost IZS

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana jsou všeobecně vžité pojmy a téměř všichni zaměstnanci a zaměstnavatelé k nim mají určitý vztah a respekt – všichni vědí, že bezpečnost práce a požární ochrana musí být nějakým způsobem zajištěna. Jak je to ale po opuštění areálu svého zaměstnavatele? Má zaměstnanec i po pracovní době nějaké povinnosti týkající se např. požární ochrany?

16.02.2016 Motorové manipulační vozíky s vlastním pohonem

Motorové manipulační vozíky (MMV) se staly nezbytným vybavením mnoha společností, které je využívají zejména k přepravě, nakládání a ukládání materiálu.

01.02.2016 Pracovní úrazy a zajištění BOZP na firemních akcích

Z důvodu zefektivnění komunikace, zlepšení spolupráce a atmosféry na pracovišti, budování týmu a stmelení kolektivu a oproštění se od všedních dnů pořádá mnoho zaměstnavatelů pro své zaměstnance různé sportovní aktivity, školení a teambuldingy.

15.01.2016 Skladování materiálů a hořlavých kapalin

Dodržování právních předpisů v oblasti skladování různých předmětů, materiálů, hořlavin apod. se netýká pouze firem, ale i bytových domů.

31.12.2015 Pyrotechnika - prodej/skladování

S blížícím se příchodem konce roku a mnohými lidmi velmi očekáváno Silvestra si již v těchto dnech můžeme zakoupit pyrotechnické výrobky (výrobky obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek určené k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře, nebo kombinace těchto efektů pomocí samo - udržujících se exotermických chemických reakcí) a zejména zábavní pyrotechniku (pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům). Podmínky pro prodej a skladování tohoto zboží jsou přísnější než u běžného spotřebního zboží, neboť tyto výrobky jsou mnohonásobně nebezpečnější a jsou častými příčinami vzniku úrazů.

<< < 16 17 18 19 20 > >>

Celkem záznamů: 209, stránek: 21

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

29.09.2023

Uznávání odborné kvalifikace

Uznávání odborné kvalifikace

Pracovníků s odborným vzděláním (zejména elektrikářů) je pořád málo, a tak zaměstnavatelé hledají pracovní síly i v zahraničí. Spousta pracovníků tak denně dojíždí do zaměst...

15.09.2023

Místní provozní bezpečnostní předpis – dopravní řád

Místní provozní bezpečnostní předpis – dopravní řád

Cestování automobilem je pro mnoho lidí pohodlný způsob přesunu z bodu A do bodu B. I v době, kdy mnoho domácností šetří, dává velké množství lidí přednost automobilu než městské...