Aktuality BOZP a PO

15.01.2016 Skladování materiálů a hořlavých kapalin

Dodržování právních předpisů v oblasti skladování různých předmětů, materiálů, hořlavin apod. se netýká pouze firem, ale i bytových domů.

31.12.2015 Pyrotechnika - prodej/skladování

S blížícím se příchodem konce roku a mnohými lidmi velmi očekáváno Silvestra si již v těchto dnech můžeme zakoupit pyrotechnické výrobky (výrobky obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek určené k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře, nebo kombinace těchto efektů pomocí samo - udržujících se exotermických chemických reakcí) a zejména zábavní pyrotechniku (pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům). Podmínky pro prodej a skladování tohoto zboží jsou přísnější než u běžného spotřebního zboží, neboť tyto výrobky jsou mnohonásobně nebezpečnější a jsou častými příčinami vzniku úrazů.

15.12.2015 Příchod nového zhotovitele na již probíhající stavbu a následný úraz

Poměrně často řeší Policie ČR a Oblastní inspektorát práce pracovní úrazy, které se stanou na stavbách a staveništích. Přestože takových úrazů není zrovna málo, stále se najdou stavby a staveniště, kde zdaleka nejsou dodržovány základní předpisy bezpečnosti práce. O co se zejména jedná?

01.12.2015 Spotřebiče a stroje a lhůty na provádění revizí

Spotřebiče a stroje a lhůty na provádění revizí

16.11.2015 Změny v oblasti chemických látek a směsí

Dne 31. 12. 2008 vyšlo Nařízení (ES) č. 1272/2008 (tzv. CLP - Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

02.11.2015 E-learning jako způsob školení řidičů-referentů je dle rozhodnutí soudu v souladu se zákonem

V současné době se množí dotazy, jestli je školení řidičů-referentů formou e-learningu dle právních předpisů dostatečné. Jako argument proti uznatelnosti tohoto školení zaznívá, že v případě pracovního úrazu nebo smrti zaměstnance v souvislosti s řízením osobního vozidla je zaměstnavatel odpovědný za danou situaci (dostatečně neprovedl školení) a pojišťovna buď úraz neodškodní vůbec, nebo jen z části.

15.10.2015 Více zaměstnavatelů na jednom pracovišti

Pokud na společném pracovišti působí dva a více zaměstnavatelů, měli by být vzájemně informováni o možných nebezpečích, která vyplývají z jejich činnosti a můžou ohrozit jejich zaměstnance.

15.09.2015 Vyplácení náhrad za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu

Pracovní úraz nebo dokonce smrt zaměstnance je vždy nepříjemnou situací v každé společnosti

14.08.2015 Poskytování ochranných nápojů, ztráta tekutin a klimatizované pracoviště.

Z důvodu nekončícího teplého počasí a častých dotazů ohledně pracovních podmínek v takto teplém počasí Vám přinášíme informaci o poskytování ochranných nápojů a zátěží teplem.

13.07.2015 Instalace tepelných zařízení – požární bezpečnost tepelných zařízení

Mnoho domácností a společností využívá k vytápění tepelná zařízení, která nejenže dokáží mnohdy ušetřit za stále rostoucí ceny energií, ale také slouží i jako designérský prvek do domácností, vstupních hal apod.

<< < 8 9 10 11 12 > >>

Celkem záznamů: 120, stránek: 12

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.12.2019

Základní požadavky na svařování z hlediska BOZP a PO

Svařování nebo sváření je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více součástí. Pokud svařování a nahřívání živic v tavných nádobách pro...